Opatření rektora č. 8/2020

Název:

Harmonogram akademického roku 2020/21

K provedení:

Čl. 3 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy

Gestor:

OSZS

Účinnost:

1. březen 2020

[změněno OR č. 51/2020]

[zrušeno OR č. 10/2022]


Harmonogram akademického roku 2020/21

 1. Harmonogram

  1. října 2020

  zahájení akademického roku a zimního semestru akademického roku 2020/21

  23. prosince 2020 – 3. ledna 2021

  vánoční prázdniny

  15. února 2021

  zahájení letního semestru akademického roku 2020/21

  1. července 2021 – 31. srpna 2021

  letní prázdniny

  30. září 2021

  konec akademického roku 2020/21


 2. Podle čl. 3 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy děkani fakult po projednání s rektorem stanoví svým opatřením začátek výuky, zkouškového období, praxí, období pro zápisy předmětů a další podrobnosti. S přihlédnutím ke koordinaci výuky a s ohledem na prostupnost studia se doporučuje, aby:


    a. 

  začátek výuky byl v zimním semestru stanoven na 1. října 2020;

    b. 

  období pro zápisy do předmětů a rozvrhu v zimním semestru bylo stanoveno tak, aby zahrnovalo období od 24. září 2020 do 30. září 2020 a období pro zápisy do předmětů a rozvrhu v letním semestru bylo stanoveno tak, aby zahrnovalo týden od 8. února 2021 do 14. února 2021. V těchto obdobích musí být umožněn zápis předmětů pro studenty jiných fakult.

    c. 

  zkouškové období zimního semestru bylo stanoveno na období 11. ledna 2021 až 14. února 2021 a zkouškové období letního semestru na období 24. května 2021 až 30. června 2021.

    d. 

  děkan může svým opatřením stanovit zkouškové období i v měsíci červenec až září 2021.


 3. Do 31. března 2020 proděkani pro studium nebo jimi pověřené osoby sdělí odboru pro studium a záležitosti studentů RUK navrhované termíny hromadných elektronických zápisů do předmětů a rozvrhu, a to pro oba semestry akademického roku 2020/21.


  Odbor pro studium a záležitosti studentů RUK ve spolupráci s ÚVT předložené návrhy termínů posoudí z hlediska případných vzájemných kolizí, jejichž řešení s příslušnými fakultami projedná, a nejpozději do 30. dubna 2020 definitivní termíny potvrdí.


 4. Termín rektorského dne je stanoven na 12. května 2021.V Praze dne 13. února 2020

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

PDF ke stažení
Poslední změna: 1. březen 2022 13:57 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám