Univerzita Karlova poprvé udělila licenci k ochranné známce Prověřeno v poušti

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha 12. března 2020 – Právo používat označení, které dokládá, že výrobek obstál v náročných podmínkách českého archeologického výzkumu v Abúsíru a expedic v Núbii, získává obuv české společnosti Prabos plus a.s. Její kvality prověřovali v prostředí egyptské pouště výzkumníci z Českého egyptologického ústavu FF UK.


Tuzemská společnost Prabos plus a.s. se stává historicky první firmou, která získá právo ochrannou známku Prověřeno v poušti používat. Známka se váže ke konkrétnímu typu výrobku, v tomto případě obuvi. O splnění podmínek k udělení ochranné známky rozhodl vedoucí české archeologické koncese v Abúsíru prof. Miroslav Bárta a potvrdilo ji vedení Filozofické fakulty UK. Subjektem, který licenci finálně uděluje, je Univerzita Karlova.


„Udělování ochranné známky Prověřeno v poušti je dalším příkladem toho, jak lze špičkovou vědu propojovat s praxí a průmyslem. V Egyptě, kde jsem se měl možnost několika archeologických expedic osobně účastnit, panují mimořádně náročné podmínky a kvalitní vybavení je zde pro udržení dobrého zdraví nezbytné. Jsem si proto jistý, že výrobky, které ochrannou známku od univerzity získají, budou opravdu ty nejlepší z nejlepších,“ uvedl rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima.


„Spolupráci s Univerzitou Karlovou chápeme jako podporu české vědy, kterou považujeme za součást naší firemní filozofie. Kvalitní a komfortní obuv, která člověku dobře padne a vydrží, je naší hlavní prioritou,“ doplňuje Jaroslav Palát, jednatel firmy Prabos plus a.s.


Původní myšlenka prověřování výrobků vzešla od českých firem, které už od 60. let 20. století zkoušely v Egyptě odolnost svých výrobků. Smyslem projektu je podat věrohodnou referenci na produkty, které vědcům z Českého egyptologického ústavu FF UK zajišťují nejen nezbytný komfort v náročných podmínkách vykopávek, ale mnohdy na nich závisí i jejich zdraví a životy. Nejde tedy jen o oděvy a obuv, ale také generátory, klimatizační zařízení nebo automobily.


Pro komunikaci se zájemci o udělení ochranné známky i s veřejností slouží web proverenovpousti.cz. Zde je také k dispozici kompletní seznam výrobků, které mohou být prověřovány.


Jediné další české univerzitní pracoviště, které podobnou certifikaci nabízí, je Masarykova univerzita. Ta uděluje známku Testováno v Antarktidě – provozuje totiž v jižní polární oblasti vlastní výzkumnou stanici. UK tak svou známkou Prověřeno v poušti přináší výrobcům její přirozený protipól.


Pro bližší informace o ochranné známce kontaktujte:


Mgr. et Mgr. Veronika Dulíková, Ph.D.

Český egyptologický ústav FF UK


ZA SPRÁVNOST:

Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

mob: 721 285 565

e-mail: pr@cuni.cz


Univerzita Karlova

Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace.

Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 48 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 600 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 8000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Absolventi UK vykazují dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším. Od roku 2018 je členem prestižní mezinárodní univerzitní aliance 4EU+.Poslední změna: 12. březen 2020 13:07 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám