Výzva českým politikům: Tuzemští vědci jsou připraveni pomáhat. Pomožte i vy!

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha 18. března 2020 - Univerzita Karlova spolu s ústavy AV ČR a dalším vědeckým pracovištěm v zemi jednala v minulých dnech s českou vládou a nabídla přístrojové kapacity svých laboratoří a expertizu svých odborníků pro zajištění účinnějšího testování našich obyvatel na přítomnost koronaviru SARS2. Oficiální návrh byl odeslán v noci z 16. na 17. března. UK upozorňuje, že bez rychlé spolupráce s Krizovým štábem ČR a ministerstvem zdravotnictví tyto snahy nebudou moci být účinné a především včas realizovatelné.


K zavedení všech těchto kroků do praxe však chybí jediné: potřebujeme svolení od státních úřadů a součinnost na úrovni Vlády ČR nebo Krizového štábu.


Hlavním koordinátorem aktivit je Jan Konvalinka, prorektor UK pro vědeckou činnost a přední vědecký pracovník UOCHB AV ČR, který jednal o záležitosti s náměstkem ministra zdravotnictví Romanem Prymulou. Rektor UK Tomáš Zima v současné době navíc vyjednává se státními orgány zrychlenou certifikaci vybraných pracovišť, aby mohly být použitelné pro diagnostiku pacientů, zatím však bez jasného výsledku. UK oceňuje velkou aktivitu a odhodlání stovek studentů i akademických pracovníků, upozorňuje však, že bez součinnosti a rychlé aktivity ze strany státních orgánů tyto snahy vyjdou vniveč. Masivní testování obyvatel na infekci koronavirem, které bylo v řadě zemí klíčem ke zvládnutí epidemie, nelze dělat amatérskou improvizací, a nutně vyžaduje centrální řízení a spolupráci.


Vedení UK proto apeluje na státní instituce, aby navzdory současné nelehké situaci začaly podnikat kroky, které nás mohou rychle posunout k výraznému zlepšení situace. Je zavedena karanténa a udělala se řada správných rozhodnutí, ale bez zavedení většího testování se situace nezlepší. Vědci jsou připraveni, studenti jsou solidární a připraveni pracovat od prvního momentu krize.


Jenom je potřeba jasné a rychlé rozhodnutí a dlouhodobá, koncepční, centrálně koordinovaná práce.


ZA SPRÁVNOST:

Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

mob: 721 285 565

e-mail:


Univerzita Karlova

Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace.

Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 48 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 600 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 8000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Absolventi UK vykazují dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším. Od roku 2018 je členem prestižní mezinárodní univerzitní aliance 4EU+.Poslední změna: 18. březen 2020 14:00 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám