Čeští vědci: Jsme připraveni pomáhat a testovat na přítomnost koronaviru SARS-COV-2

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha, 25. března 2020- Zapojení vědeckých pracovišť v ČR do testování vzorků na koronavirus SARS-CoV-2, které koordinuje prorektor pro vědeckou činnost UK Jan Konvalinka, vstupuje do další fáze. Zapojeny jsou do ní mimo jiné také laboratoře PřF UK a tým laboratoře ÚHKT pod vedením dr. Ruth Tachezy.


Tým ÚHKT testování provádí na základě žádostí krizového štábu, který potřebuje testovat personál a hematoonkologické pacienty. „V Ústavu jsme v rámci komplementu laboratoří akreditováni dle normy pro klinické materiály a metody, které se pro detekci infekce COVID-19 vyšetřují. Povolení jsme dostali během 24 hodin a již vyšetřujeme v dvousměnném provozu. Bez loajálních schopných lidí by to nešlo,“ sklání poklonu „svým lidem“ viroložka Ruth Tachezy a dodává: „V rámci aktivity Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy, které koordinuje biochemik Jan Konvalinka, připravujeme testování také v laboratořích v Biocevu. I to poskytuje vhodné prostorové, technické a personální vybavení.“


Aktuální změnou k dnešnímu dni je, že povolení k testování získal Ústav molekulární genetiky AV ČR , který zahájil přípravy ve společnosti dalších ústavů Akademie věd ČR a na dobré cestě je i povolení právě pro zmiňované centrum BIOCEV ve Vestci, jež je společným projektem UK a AV ČR.


„Pracujeme usilovně na zvýšení kapacity, přestože se potýkáme s problémy s kity a reagenciemi, ale ve spolupráci s kolegy z Motola a ÚOCHB vyvíjíme metodu, která by obcházela nezbytnost dovozových kitů pro stanovení viru,“ dodává hlavní koordinátor pro testování Jan Konvalinka, prorektor UK pro vědeckou činnost, působící na katedře biochemie Přírodovědecké fakulty UK, který je zároveň vědeckým pracovníkem v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR.


„Velmi oceňuji neutuchající velké úsilí celé řady fakult, vědeckých ústavů, vědkyň i vědců i jednotlivců, kteří nám nabízí své zkušenosti a hlásí se ke spolupráci. Nabídky pomoci registrujeme a přemýšlíme, jak jich využít,“ okomentoval aktuální stav Tomáš Zima, rektor UK.


Vedle Univerzity Karlovy – především se zapojením odborníků a akademiků z 1. lékařské fakulty, 2. lékařské fakulty a Přírodovědecké fakulty - testování již od minulého týdne probíhá na těch akademických pracovištích, která získala souhlas s prováděním testů už v minulých dnech, např. Ústav molekulární a translační medicíny při LF University Palackého, CEITEC-Masarykova universita a Parazitologické centrum AV ČR v Českých Budějovicích.


ZA SPRÁVNOST:

Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

e-mail:


Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace.


Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 48 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 600 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 8000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Absolventi UK vykazují dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším. Od roku 2018 je členem prestižní mezinárodní univerzitní aliance 4EU+.


Poslední změna: 25. březen 2020 19:46 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám