QS World University Rankings: Univerzita Karlova vylepšila své postavení

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha, 10. června 2020 – Univerzita Karlova opět vylepšila své postavení v prestižním mezinárodním hodnocení QS World University Rankings. V nejnovějším vydání žebříčku se umístila na 260. místě a oproti loňskému roku se posunula vzhůru o více než 30 míst.


UK byla dobře hodnocena zejména v kategorii akademická reputace, kde patří mezi nejlepší dvě stovky světových škol, a také v kategoriích reputace mezi zaměstnavateli, podíl zahraničních studentů a průměrný počet studentů na učitele.


„Z úspěchu naší univerzity mám nesmírnou radost. Pokládám za velmi důležité, že samotné umístění vypovídá o výrazném zlepšení kontinuální práce celé naší akademické obce. Jsem na to hrdý a jsem rád, že prestiž UK přetrvává a má trend se i nadále zlepšovat,“ uvedl rektor UK prof. Tomáš Zima.


Žebříček QS World University Rankings, jenž patří mezi tři nejprestižnější mezinárodní srovnání vysokých škol, pro letošní vydání klasifikoval tisíc škol z téměř osmi desítek zemí. Jednotlivé školy byly hodnoceny v oblastech reputace mezi učiteli a vědci z jiných vysokých škol, renomé mezi zaměstnavateli, citovanosti jejich autorů, průměrného počtu studentů na jednoho vyučujícího a internacionalizace akademické obce.


V žebříčku se celkově umístilo deset vysokých škol z ČR. Kromě UK se v žebříčku umístily Vysoká škola chemicko-technologická, České vysoké učení technické, Masarykova univerzita, Univerzita Palackého v Olomouci, Vysoké učení technické v Brně, Mendelova univerzita v Brně, Technická univerzita v Liberci, Česká zemědělská univerzita a Univerzita Pardubice.


Univerzita Karlova tak navázala na jarní výsledky v žebříčku QS World University Rankings by Subject, který její katedry, instituty, kliniky, ústavy a centra zařadil mezi nejlepší světová pracoviště celkem v jedenácti oborech, přičemž geografie spolu s anatomií a fyziologií se dostaly mezi stovku nejlepších oborů na světě.ZA SPRÁVNOST:

Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz


Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace.

Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 48 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 600 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 8000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Absolventi UK vykazují dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším. Od roku 2018 je členem prestižní mezinárodní univerzitní aliance 4EU+.
Poslední změna: 11. červen 2020 16:22 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám