Univerzita Karlova připravila webinář s ekonomem prof. Štěpánem Jurajdou. Hlavním tématem je ekonomická krize.

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha 23. června 2020 – Jaké dopady bude mít nastupující ekonomická recese, způsobená koronavirovou krizí? Jak se projeví propad v rozpočtech domácností? Jak se promění trh práce? A jaká opatření je nutné rychle přijmout?


Univerzita Karlova připravuje na čtvrtek 25. června 2020 od 17.30 webinář s významným českým ekonomem, členem NERV a vládní Rady vlády pro vývoj, výzkum a inovace prof. Štěpánem Jurajdou, Ph.D. Diskuse nese název „Ekonomická krize na obzoru. A jak dál?“ a je určena jak odborné, tak široké veřejnosti. Diskusi bude moderovat dlouholetý český novinář a zpravodaj Deníku Luboš Palata. Debata je otevřená všem, stačí se přihlásit přes aplikaci ZOOM či ji sledovat živě přes Facebook.


„Univerzita Karlova se rozhodla posilovat on-line komunikační formy s veřejností a v rámci projektu Česko! A jak dál? připravila sérii diskusních webinářů s osobnostmi univerzity na aktuální celospolečenská témata. První téma, které budeme řešit, je aktuální otázka ekonomických dopadů koronavirové krize na českou ekonomiku a občany. S veřejností bude debatovat přední český ekonom a vedoucí pracovník CERGE-EI prof. Štěpán Jurajda. Debaty jsou zdarma přístupné všem zájemcům, kteří se mohou do diskuse zapojit přes aplikaci ZOOM či Facebook,“ uvedl rektor prof. Tomáš Zima.


„Epidemie jsou do velké míry spojeny s ekonomickými a sociálními procesy, nejen zdravotními. Koronavirová krize bude mít hluboké dopady do všech těchto segmentů. Zmírnění jejich následků bude mimo jiné záležet také na tom, jak rychle a jaká opatření státy přijmou a jak zvládneme řešit případnou druhou vlnu epidemie,“ dodal prof. Štěpán Jurajda.


Webinář: Ekonomická krize na obzoru. A jak dál?:


• Host: prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D., CERGE-EI

• Termín: čtvrtek, 25. června 2020

• Čas: 17.30


Důležité odkazy:

• Potvrzení účasti na webináři zde.

• Odkaz pro sledování na ZOOM

• Odkaz pro sledování na Facebooku

• Projekt Česko! A jak dál?: www.ceskoajakdal.cz


On-line diskuse s prof. Štěpánem Jurajdou je pokračováním projektu Univerzity Karlovy „Česko! A jak dál?“ – diskuzní platformy, jejímž cílem je mimo jiné naplňovat třetí roli univerzity ve společnosti. Projekt má za cíl definovat základní celospolečenské problémy České republiky a i díky zapojení špičkových vědců a odborníků univerzity a dalších vysokých škol formulovat a iniciovat možné návrhy řešení. Mediálním partnerem diskuze je Deník.


prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D. - působil na University of Pittsburgh, kde získal doktorát ekonomie, jako vědecký pracovník hostoval na Princeton University. Nyní je vědeckým pracovníkem CERGE-EI (Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy a Národohospodářského ústavu AV ČR). Je členem NERV a také vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Ve své vědecké práci se zabývá především ekonomií práce a souvisejícími tématy, jako jsou nezaměstnanost nebo rozdíly v platech mužů a žen.


Mgr. Luboš Palata, moderátor diskuse - evropský editor Deníku a nositel novinářské ceny Ferdinanda Peroutky.


Kontakt pro média: MgA. Martin Ayrer, koordinátor strategické komunikace UK,

mob.: 602 135 517, e-mail:


ZA SPRÁVNOST:

Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz


Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace.

Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 48 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 600 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 8000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Absolventi UK vykazují dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším. Od roku 2018 je členem prestižní mezinárodní univerzitní aliance 4EU+.Poslední změna: 23. červen 2020 10:46 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám