Univerzita Karlova a UNICEF podepsaly smlouvu o vzájemné spolupráci

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha 29. června 2020 – Zástupci Univerzity Karlovy a Českého výboru pro UNICEF dnes v Karolinu slavnostně podepsali smlouvu o vzájemné spolupráci obou institucí. Ty tak budou nově vzájemně kooperovat v oblasti osvětových, výzkumných a pedagogických činností.


Obě instituce podpisem smlouvy stvrdily svůj společný zájem na všeobecném rozvoji humanity a solidarity a při naplňování cílů a zásad Úmluvy o právech dítěte jako věci obecného zájmu na národní i mezinárodní úrovni. Univerzita Karlova se bude aktivně podílet při realizaci kampaní UNICEF, a to prostřednictvím publikační, odborné či přednáškové činnosti. Studenti UK rovněž získají možnost stáží v české pobočce UNICEF.


„Vzdělání je nejlepší investicí, kterou můžeme udělat – jako jednotlivci, společnost i jako celé lidstvo. Univerzita Karlova, jako nejvýznamnější vzdělávací instituce u nás, má přitom od svého založení důležitý mezinárodní rozměr. Věřím, že spolupráce přinese jak širší využití českého výzkumu a inovací v terénních programech, tak praktické zkušenosti studentů s činností mezinárodní organizace,“ uvedla výkonná ředitelka české pobočky UNICEF Ing. Pavla Gomba.


„Dohoda o spolupráci mezi Univerzitou Karlovou a Českým výborem UNICEF je velice dobrou zprávou. UNICEF hraje klíčovou roli při ochraně a zlepšování životních podmínek těch nejpotřebnějších a nejslabších – dětí. Univerzita Karlova má zase ve svých řadách mnoho odborníků, kteří myšlenku UNICEF rádi pomohou šířit a propagovat,“ uvedl rektor Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.


KONTAKTY


Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

mob: 721 285 565

e-mail:


Lucie Štěpánková

Communication Officer

UNICEF ČR

Rytířská 31

110 00 Praha 1

Mobil: +420 724 047 520


Univerzita Karlova

Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 48 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 600 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 8000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Absolventi UK vykazují dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším. Od roku 2018 je členem prestižní mezinárodní univerzitní aliance 4EU+.


UNICEF (Dětský fond OSN)

Dětský fond OSN - UNICEF byl založen v roce 1946 na pomoc dětem v Československu a dalších zemích zasažených 2. světovou válkou. Dnes pracuje ve více než 190 zemích světa, kde dětem pomáhá přežít a podporuje jejich rozvoj, od narození až do dospělosti. UNICEF dětem zajišťuje zdravotní péči, výživu, pitnou vodu a hygienu, základní vzdělání pro všechny chlapce i dívky a ochranu před násilím a zneužíváním. Největší část pomoci směřuje do těch částí světa, kde je situace dětí nejtíživější – do rozvojových zemí a do oblastí zasažených přírodní nebo válečnou katastrofou. Práce UNICEF je financována výhradně z dobrovolných příspěvků, přičemž na programy pomoci jde 90 procent ze získaných prostředků. Jen v roce 2019 zajistil UNICEF v rámci svých programů přístup ke vzdělání pro 17 milionů dětí po celém světě.
Poslední změna: 29. červen 2020 13:58 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám