Opatření rektora č. 32/2020

Název:

Změna opatření rektora č. 25/2017 o pověření ředitelů k jednání za Univerzitu Karlovu

K provedení:

-

Gestor:

Právní odbor

Účinnost:

2. července 2020

[zrušeno OR č. 5/2022]


Změna opatření rektora č. 25/2017 o pověření ředitelů k jednání za Univerzitu Karlovu

I.

Opatření č. 25/2017 se mění takto :

 1. Článek 2 nově zní :


  „Čl. 2

  Ředitele :

  Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium a

  Ústavu jazykové a odborné přípravy

  pověřuji k jednání v pracovněprávních věcech zaměstnanců zařazených na uvedených součástech.“

 2. V článku 4 se vypouští slova : „Kolejí a menz, Arcibiskupského semináře,“.


II.

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 2. července 2020.V Praze dne 2. července 2020

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

PDF ke stažení


ÚPLNÉ ZNĚNÍ OR 25/2017 ve znění OR 32/2020Poslední změna: 25. leden 2022 18:04 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám