ÚPLNÉ ZNĚNÍ OR 25/2017 ve znění OR 32/2020

Název:

Pověření ředitelů součástí, kterým byl svěřen výkon správy majetku, k jednání za Univerzitu Karlovu

K provedení:

-

Účinnost:

2. července 2020


Pověření ředitelů součástí, kterým byl svěřen výkon správy majetku, k jednání za Univerzitu Karlovu

Čl. 1

Tímto opatřením pověřuji ředitele součástí, kterým byl podle organizačního řádu Univerzity Karlovy svěřen výkon správy majetku, k jednání za Univerzitu Karlovu v rozsahu uvedeném v čl. 2 až 4 tohoto opatření. 


Čl. 2

Ředitele :


Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium a

Ústavu jazykové a odborné přípravy


pověřuji k jednání v pracovněprávních věcech zaměstnanců zařazených na uvedených součástech.


Čl.3

Ředitele Agentury Rady vysokých škol pověřuji k uzavírání dohod o provedení práce podle § 75 a násl. zákoníku práce v rámci finančních prostředků poskytnutých Univerzitě Karlově Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jmenovitě na zajištění úkolů Agentury Rady vysokých škol, týkajících se zejména:


  a. 

organizace výběrového řízení v rámci rozvojových projektů MŠMT,

  b. 

organizačního a finančního zajištění činosti Studentské komory Rady vysokých škol. 


Čl. 4

Ředitele:


Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium,

Ústavu jazykové a odborné přípravy, Agentury Rady vysokých škol,

Nakladatelství Karolinum a

Agentury Rady vysokých škol


pověřuji k jednání ve věcech grantů a projektů a ve věcech nakládání s prostředky z nich získanými. Při podání žádosti o grant ředitelé uvedených součástí postupují ve spolupráci s odborem projektové podpory a odborem pro vědu a výzkum rektorátu.


Čl. 5

 1. Tímto opatřením se zrušují:

   

    a. 

  opatření rektora vydaná pod č. j. 3635/99-I/3 ze dne 17. 6. 1999,

    b. 

  opatření rektora č. 22/2002 ze dne 16. prosince 2002,

    c. 

  opatření rektora č. 7/2010 ze dne 3. května 2010,

    d. 

  opatření rektora č. 5/2015 ze dne 16. února 2015. 

 2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 10. dubna 2017.

  

Úplné znění nabývá účinnosti dne 2. července 2020.
PDF ke staženíPoslední změna: 3. červenec 2020 17:15 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám