Juniorská Univerzita Karlova se opět otevírá. Letos nabídne nový studijní koncept

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha 25. srpna 2020 – Univerzita Karlova spouští registraci do již šestého ročníku své Juniorské univerzity. Zájemci z řad středoškolských studentů z celé republiky se během třech měsíců budou moci zúčastnit přednášek vybraných fakult, prohlédnout si prostory historických univerzitních budov a získat podrobné informace o studiu na nejstarší a nejprestižnější české univerzitě.


Juniorská univerzita v letošním roce mění svůj koncept a zájemcům nabídne nově čtyři zaměření: lékařské, přírodovědné, společenskovědní a humanitní. Zájemci o medicínu a společenské vědy se mohou registrovat na webových stránkách Juniorské univerzity Karlovy již od 20. srpna 2020, registrace do zbylých dvou zaměření se otevře 9. září 2020.


Stejně jako v uplynulých letech i letos přední univerzitní odborníci studenty v rámci populárně-naučných přednášek seznámí s aktuálními výsledky v oblasti vědy a výzkumu. Studenti také získají řadu zajímavých informací o Univerzitě Karlově a jejích fakultách. „Juniorská univerzita Karlova se od zahájení před pěti lety těší trvale rostoucímu zájmu ze strany středoškoláků. Pro letošní rok jsme opět připravili řadu zajímavých přednášek a setkání s předními odborníky naší univerzity. Novinkou je pak rozdělení programu na čtyři zaměření, aby se účastníci mohli ještě více zaměřit na fakulty, které je zajímají nejvíce. Nadále zůstává pro nejvíce zvídavé potenciální naše uchazeče i možnost navštěvovat klidně všechna čtyři zaměření. Přednášky jsou určeny jak pro studenty nižších ročníků, tak i maturanty, kteří mohou získat cenné informace pro pozdější přijímací řízení na naše fakulty,“ uvedla prorektorka pro studijní záležitosti Milena Králíčková.


Šestý ročník Juniorské univerzity Karlovy bude probíhat od září do prosince 2020 v prostorách pražského Karolina. Témata budou stejně jako v uplynulých letech průřezová – dle zaměření jednotlivých fakult – a přizpůsobena úrovni středoškolských studentů. Účastníci se dozvědí například o tom, jak funguje lidský mozek, jaké je postavení pacienta v tuzemském zdravotnictví, seznámí se s úskalími současné chirurgie, nahlédnou „pod pokličku“ tuzemského práva, zjistí zajímavosti z vývoje českého jazyka nebo proč lidé tak často a rádi věří hoaxům.


Žádné přijímací zkoušky na Juniorskou univerzitu Karlovu neprobíhají. Stačí, když se zájemci včas zaregistrují přes webový formulář a následně vyplní přihlášku. Studenti po zahájení programu získávají index o svém studiu, aby po úspěšném absolvování mohli obdržet na závěr při slavnostním aktu v Karolinu osvědčení o absolvování celého programu.


Bližší informace o Juniorské univerzitě Karlově spolu s přihlašovacím formulářem a přihláškou naleznou zájemci na webových stránkách www.juniorskauniverzita.cuni.cz.ZA SPRÁVNOST:

Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

mob: 721 285 565

e-mail: pr@cuni.cz


Univerzita Karlova

Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace.

Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 48 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 600 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 8000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Absolventi UK vykazují dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším. Od roku 2018 je členem prestižní mezinárodní univerzitní aliance 4EU+.Poslední změna: 25. srpen 2020 10:46 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám