Akademická Praha 2003-2004

Akademická Praha 2003-2004
CYKLUS POPULARIZAČNÍCH PŘEDNÁŠEK POŘÁDANÝ AKADEMIÍ VĚD ČR A UNIVERZITOU KARLOVOU V PRAZE


I v odpoledních hodinách otevře Akademie věd České republiky letos své brány vědychtivé veřejnosti popularizačními přednáškami významných vědců z Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy v Praze, a to každou třetí středu jednou v měsíci. Dovolujeme si všechny zájemce srdečně pozvat. Po mimořádně úspěšných ročnících cyklu přednášek pro středoškolské studenty „Nebojme se vědy“ nabízíme veřejnosti další možnost sebevzdělávání příjemnou formou velice zajímavých přednášek pod názvem „Akademická Praha 2003–2004“.Od podzimu 2003 se přednášky budou konat každou třetí středu v měsíci

od 17:30 do 19:00 h v místnosti 206 budovy AV ČR, Národní 3, Praha 1.

Vstup volný do vyčerpání kapacity sálu.


Program 2003:

středa 17. září 2003 – Cílená makromolekulární léčiva: cytostatika a imunomodulátory současně?

prof. Blanka Říhová, Mikrobiologický ústav AV ČR

Klasická chemoterapie je toxická pro všechny intenzivně bující buňky a buněčné systémy. Je nespecifická, a proto bývají kromě nádorových buněk postiženy i rychle se dělící buňky zdravé. Dosud získaná klinická data naznačila, že novodobá terapie bude proto stále více používat léčiva makromolekulární, ve kterých se významně uplatňují syntetické polymery.


středa 15. října 2003 – Jak poznat své předky aneb úvod do praktické genealogie

PhDr. Ivana Ebelová, Filozofická fakulta UK

Hlavním obsahem přednášky bude představení základních pramenů využívaných v rodopisném studiu (matriky, pozemkové knihy, katastry aj.), tzn. především pramenů vztahujících se k občanské genealogii. Pozornost bude věnována rovněž jejich uložení v našich archivech a možnostem využití.


středa 19. listopadu 2003 – Irák: kultura a civilizace na rozcestí

doc. Blahoslav Hruška, Orientální ústav AV ČR

V prostředí dnešního Iráku nepochybně vznikly základy světového historického a kulturního dědictví. Odtud – z oblasti postižené válečnými konflikty a permanentními střety – pocházejí i prehistorické a historické umělecké památky i klínopisné texty, nacházející se dnes v ohrožení. Jaký je dnes jejich aktuální stav a jak může světová i naše věda přispět k jejich zachování?


středa 10. prosince 2003 – Atmosférické děje a předpověď počasí

prof. Jan Bednář, Matematicko-fyzikální fakulta UK

Přednáška se zaměří především na tato témata: atmosféra Země jako fyzikální systém, tlakové pole a pole proudění, transformace energie, předpověditelnost atmosférických dějů, historický vývoj předpovědí počasí a současný stav.Cyklus pokračuje 6. ledna 2004 přednáškou „Současná čeština“ Dr. Ivany Svobodové z Ústavu pro jazyk český AV ČR.Poslední změna: 21. leden 2018 23:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám