Výtvarná výstava Nezapomeneme: Žáci základních a středních škol nakreslili svoji představu holokaustu

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha 16. září 2020 - V Karolinu byli dnes oceněni žáci a studenti základních a středních škol za své výtvarné práce na téma války a holokaustu. Ocenění převzali u příležitosti sympozia „Nezapomeneme…“, které se na Univerzitě Karlově konalo v souvislosti s oslavami 75. výročí od ukončení druhé světové války. Oceněné práce budou spolu s dalšími výtvarnými díly k vidění v Karolinu do 23. září, následně se výstava přesune do zahraničí a také do on-line prostředí.


Mottem výtvarné přehlídky je zamyšlení nad obdobím osvobozování naší vlasti a také vzpomínky na holokaust, který nesmí být nikdy zapomenut. Cílem je varovat zejména mladé lidi před nebezpečím válečných konfliktů a opakováním těchto událostí.


„Do mnoha lidských životů, nejen z Univerzity Karlovy, vstoupilo válečné běsnění a ukončilo je předčasnou smrtí. Proto si velmi si vážím aktivit, které jako vzpomínka na tyto události v letošním roce proběhly. Již v květnu byla u příležitosti 75. výročí osvobození Československa odhalena v Karolinu pamětní deska, která vzdává hold a úctu obětem válek nejen z univerzitních řad. Velmi si vážím i společných aktivit s Československou obcí legionářskou a obzvláště mě těší, že zde můžeme přivítat účastníky sympozia „Nezapomeneme“, které se věnuje židovským obětem.


Velice mě těší zájem mladých lidí o toto sympozium i výtvarnou soutěž, neboť je to akce, která připomíná příčiny a důsledky druhé světové války, a to nejen z úcty k obětem a hrdinům tohoto největšího válečného konfliktu v dějinách lidstva, ale také jako varování pro budoucnost," uvedl rektor UK Tomáš Zima.


„Výtvarná přehlídka a sympozium „Nezapomeneme…“ mají kromě historického také velký význam edukativní. Jsem ráda, že se do výtvarné přehlídky zapojila více než stovka žáků a studentů základních a středních škol v ČR a SR, studenti Smíchovské střední průmyslové školy připravili virtuální prohlídku koncentračního tábora v Osvětimi. Právě zapojení nejmladší generace je pro nás slibem, že nezapomeneme," doplnila prorektorka Univerzity Karlovy Radka Wildová.


Umělecká porota vybrala z registrovaných 200 prací více než 50, které se na výstavě v Karolinu představí. Ocenění obdrželo 12 prací dětí a studentů.


Cenu si odnáší Ondřej Dvořák a Aneta Nečasová z Vyšší odborné školy a Střední umělecké školy V. Hollara v Praze, Nela Vašková z Gymnázia V. Nováka z Jindřichova Hradce, Natálie Prandlová ze ZŠ Chomutov (Zahradní 5265), Veronika Chalupová ze ZŠ Chomutov (Kadaňská 2334), Michaela Charamzová a Valerie Cínová ze SPŠ a SOŠGS Most, Jan Ševela ze ZUŠ Rosice, Eliška Jančíková ze ZŠ a MŠ Aloise Štěpánka, Dolánky u Olomouce, Kateřina Bestová a Kristýna Židková ze ZUŠ Eduarda Marhuly v Ostravě. Tváří akce se stal Matyáš Rychter ze ZŠ Chomutov (Zahradní 5265) se svým obrazem „Sevření“. Cenu obdrželi rovněž žáci ZUŠ J. Suka v Benešově za obrázky zpracované do video příběhu, který je ke zhlédnutí zde.


My, členové pražské progresivní židovské komunity Ec chajim, jsme se rozhodli podpořit projekt „NEZAPOMENEME…“, nejen proto, že považujeme za důležité připomínání utrpení Židů a dalších pronásledovaných během holokaustu, ale také abychom ukázali, že Židé v České republice mají přítomnost a budoucnost. V tomto ohledu je vskutku symbolické, že den před konáním sympozia jsme otevřeli svou novou synagogu. Velmi děkujeme Univerzitě Karlově a všem dalším spoluorganizátorům a mladým účastnicím a účastníkům výtvarné přehlídky, stejně jako jejich učitelkám a učitelům. Díky Vaší práci nezapomínáme a nezapomeneme," dodal rabín David Maxa z Federace židovských obcí v České republice.


Výtvarná výstava „NEZAPOMENEME….“ bude k vidění v Karolinu od 16. do 23. září mezi 9. – 17. hodinou. Vstup je zdarma.


Záštitu nad akcí udělili:


Předseda poslanecké sněmovny parlamentu České republiky Radek Vondráček

Ministr kultury České republiky Lubomír Zaorálek

Ministr školství mládeže a tělovýchovy České republiky Robert Plaga

Asociace krajů České republiky

Svaz měst a obcí České republiky

Hlavní město Praha


ZA SPRÁVNOST:

Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

mob: 721 285 565

e-mail: pr@cuni.cz


Univerzita Karlova

Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace.


Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 48 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 600 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 8000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Absolventi UK vykazují dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším. Od roku 2018 je členem prestižní mezinárodní univerzitní aliance 4EU+.
Poslední změna: 16. září 2020 10:49 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám