Podpora studentů UNIS VICTORIA

STUDIUM A SPORT JE NA UK SAMOZŘEJMOSTÍ

Studium

  • 17 fakult  (Praha, Plzeň, Hradec Králové)

  • Velké množství studijních programů (Bc. / Mgr. / doktorské)

  • Možnost individuálních studijních plánů

Sport na UK

  • Zapojení studentů – sportovců do projektu UNIS VICTORIA bez ohledu na fakultu, studijní program, nebo specializaci

  • Servisní konzultační, odborná a vědecké podpora studentů s mimořádnou sportovní výkoností

  • Možnost zapojení do sportovních aktivit UK a využívání jejích sportovišť

Zdraví

  • Sledování zdravotního a kondičního stavu vybraného studenta – sportovce

  • Servisní činnost v oblasti výživy, regenerace a sportovní výkonnosti


Fakultní koordinátoři zajišťují studentům v programu UNIS poradenskou a podpůrnou činnost při výběru, návrhu a realizaci individuálních studijních plánů, sportovní výkonnosti a zdraví


Oblast studia:

Probíhají úsek studia / Plánované studijní aktivity / Splněné a nesplněné studijní povinnosti / Kontrola studijního plánu


Oblast sportovního zabezpečení

Sledování zdravotního a kondičního stavu / Monitoring a evidence potenciálních zdravotních problémů a rizik


Oblast sportovní specializace

Přehled o tréninkové činnosti a sportovním výkonu / Monitoring aktuální sportovní výkonnosti


Univerzita Karlova klade důraz na vyváženost a zachování základních pilířů udržitelnosti


Studium – Sportovní výkon - Zdraví


Tisková zpráva: „Projekt UNIS pomáhá špičkovým sportovcům při studiu“


Články s bližšími informacemi o projektu UNIS VICTORIA


UNIS pomáhá studentům ke sportovním stipendiím

Projekt UNIS pomáhá i sportovcům Matfyzu

Zach: Nechci spoléhat jen na golf, vzdělání je pro mě důležité
Poslední změna: 23. listopad 2020 11:10 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám