UK obhájila postavení v žebříčku Best Global Universities

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha 20. října 2020 – Univerzita Karlova obhájila své mezinárodní postavení mezi nejlepšími světovými výzkumně orientovanými vysokými školami, když se v žebříčku Best Global Universities, jehož výsledky byly dnes zveřejněny, mezi patnácti sty vysokými školami z více než osmdesáti zemí umístila těsně za hranicí nejlepší dvoustovky.


Žebříček Best Global Universities (https://www.usnews.com/education/best-global-universities?int=top_nav_Global_Universities), jehož domovskou zemí jsou Spojené státy americké, již sedmým rokem porovnává úroveň vědecké činnosti vysokých škol, a to na základě třinácti ukazatelů postihujících reputaci, excelenci, intenzitu a spolupráci v oblasti výzkumné činnosti.


„Pro letošní vydání byla analyzována činnost téměř osmnácti set vysokých škol z celého světa, zveřejněno pak bylo pořadí nejlepších patnácti set z nich. Univerzita Karlova v této silné mezinárodní konkurenci obstála, když byla celkově klasifikována na 210. místě, čímž zopakovala své loňské umístění. Jde o společný úspěch celé akademické obce UK,“ řekl rektor Tomáš Zima.


Spolu s celkovým žebříčkem vysokých škol byly rovněž zveřejněny výsledky oborového srovnání. Univerzita Karlova je v letošním roce mezi nejlepšími světovými pracovišti zastoupena ve dvaceti čtyřech z celkových třiceti osmi hodnocených oborů. Ve třech oborech, jimiž jsou botanika a zoologie, fyzika a matematika, se její pracoviště nacházejí v první stovce, v dalších třinácti případech (astronomie, endokrinologie a metabolismus, chirurgie, imunologie, kardiologie, onkologie, klinická medicína, farmakologie a toxikologie, neurovědy a behaviorální vědy, mikrobiologie, vědy o životním prostředí a ekologie, ekonomie, humanitní a uměnovědné obory) pak podle výsledků patří v daném oboru mezi dvě stě nejlepších světových pracovišť.


Vedle Univerzity Karlovy je v celkovém žebříčku a v různé míře i v oborových žebříčcích zastoupeno dalších deset českých vysokých škol, a to zejména Masarykova univerzita, Univerzita Palackého v Olomouci a České vysoké učení technické v Praze.


ZA SPRÁVNOST:

Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

e-mail:


Univerzita Karlova

Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace.

Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 48 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 600 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 8000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Absolventi UK vykazují dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším. Od roku 2018 je členem prestižní mezinárodní univerzitní aliance 4EU+.


Poslední změna: 29. říjen 2020 19:04 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám