UK drží dobré postavení v rámci oborového hodnocení mezinárodního rankingku Times Higher Education

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha 29. října 2020 - Kvalitního umístění dosáhla Univerzita Karlova v aktuálním vydání mezinárodního oborového srovnání světových univerzit Times Higher Education (THE).


Univerzita Karlova byla v nejnovějším žebříčku hodnocena v deseti oborech, jak humanitních, tak přírodovědných. Oproti loňskému roku si polepšila v oblasti klinické medicíny, kde obsadila sdílené 251.-300. místo. Dobré umístění si udržela v ekonomii, oblasti informatiky, vzdělávání (pedagogice) a fyzice. Pokles byl zaznamenán v oblastech práva, některých humanitních a přírodních vědách, .


„Těší mě, že jsme v tomto oborovém žebříčku dokázali udržet kvalitní umístění umístění i při vyšším počtu klasifikovaných institucí. Těší nás vzestup v oblasti klinické medicíny, která je aktuálně velmi potřebnou oblastí. V celkovém hodnocení si stále vedeme velice slušně", okomentoval výsledky rektor UK Tomáš Zima.


ZA SPRÁVNOST:

Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

mob: 721 285 565

e-mail:


Univerzita Karlova

Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace.

Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 48 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 600 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 8000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Absolventi UK vykazují dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším. Od roku 2018 je členem prestižní mezinárodní univerzitní aliance 4EU+.
Poslední změna: 29. říjen 2020 19:09 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám