UK představila on-line kurz „INEP“. Reaguje na aktuální negativní situaci v oblasti závislostí v tuzemsku i zahraničí

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha 10. listopadu 2020 - Univerzita Karlova dnes představila nový mezinárodní kurz „INEP“, který byl vytvořen ve spolupráci s odborníky na prevenci závislostí v tuzemsku i zahraničí jako pomoc studentům různých oborů a fakult i odborníkům z praxe ve výuce prevence a léčby závislostí.


On-line kurz INEP (Introduction to Evidence-based Prevention) reaguje na současnou situaci v oblasti závislostí v tuzemsku i zahraničí a rychlé tempo nárůstu problémů nejen s tradičními látkami jako alkohol nebo konopí, ale také s tzv. nelátkovými závislostmi.


„Vzdělávací program INEP je výsledkem dlouhodobé spolupráce tuzemských odborníků se špičkovými pracovišti v zahraničí. Navazuje na úspěšný vznik prvního mezinárodního kurikula pro vzdělávání preventivních pracovníků nazvané UPC (Universal Prevention Curricula) a na rozsáhlý Evropský projekt UPC-Adapt, mající za cíl vytvořit kondenzovanou formu vzdělávání pro začínající preventivní profesionály,“ uvedl prof. Michal Miovský z 1. LF UK.


„Kurz je důležitý především také proto, že díky němu budou moci do problematiky proniknout odborníci i zájemci z celého světa. Zároveň jde také o rozšíření nabídky pro současné studenty UK, kteří tak mohou tento předmět, sdílený více fakultami, studovat a absolvovat jak v českém, tak anglickém jazyce a prohlubovat tak své jazykové schopnosti a znalosti mezinárodní terminologie v této moderní a progresívní oblast“, doplnil rektor UK prof. Tomáš Zima.


Univerzita Karlova v návaznosti na to připravila vůbec první komplexní on-line podobu tohoto vzdělávání a ve spolupráci se svými partnery EMCDDA (European Monitoring Center for Drug and Drug Addictions), ISSUP (International Society of Substance Use Professionals). Jde nejen o hodnotný příspěvek do vývoje mezinárodního standardu ve vzdělávání v prevenci, ale také k zásadnímu posunu v diskuzi a výzkumu možností, jak vzdělávání tohoto typu efektivně doručit zájemcům nejen z řad preventivních pracovníků.


Univerzita Karlova v loňském roce představila nové výzkumné výsledky a celý prezentovaný nově vzniklý kurz je součástí výzkumného programu PROGRES. Společně s 1. lékařskou fakultou se na něm podílí také odborníci z Pedagogické a Filozofické fakulty UK v rámci společného programu PROGRES Q06.ZA SPRÁVNOST:

Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

mob: 721 285 565

e-mail: pr@cuni.cz


Univerzita Karlova

Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace.

Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 48 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 600 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 8000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Absolventi UK vykazují dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším. Od roku 2018 je členem prestižní mezinárodní univerzitní aliance 4EU+.Poslední změna: 10. listopad 2020 13:09 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám