Univerzita Karlova uzavřela memorandum o spolupráci s výzkumnou společností Ipsos

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha 11. listopadu 2020 – Univerzita Karlova dnes uzavřela memorandum o spolupráci se společností Ipsos, která je největší nezávislou firmou v oblasti výzkumu trhu a veřejného mínění na globální i lokální úrovni. Hlavní náplní spolupráce bude především vzájemná podpora výzkumných projektů. Memorandum je platné do roku 2025.


„Těším se na vzájemnou spolupráci a věřím, že bude užitečná a přínosná. Na univerzitě realizujeme mnoho vědeckých, výzkumných i komunikačních projektů z mnoha tematických oblastí. Pevně věřím, že můžeme kvalitu i dopad řady z nich vhodně posílit právě o důležitá data, čísla a exaktní informace, která Ipsos v rámci svých šetření a průzkumů zajišťuje,“ uvedl rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima.


„Ipsos podporuje svými znalostmi aktivity mnoha institucí a firem, které jsou lídry ve svém oboru. Jsme rádi, že k nim bude patřit i Univerzita Karlova, na níž oceňujeme kromě vysoké odbornosti v mnoha směrech také punc české historie a tradice. Toho si opravdu velmi vážíme. Jsme přesvědčeni, že spolupráce bude oboustranně přínosná,“ dodává k podpisu memoranda Jakub Malý, ředitel Ipsos v České republice.


ZA SPRÁVNOST:

Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

mob: 721 285 565

e-mail: pr@cuni.cz


IPSOS

Ipsos je výzkumnou technologickou a konzultační společností. Spolupracuje s pobočkami sítě Ipsos v 90 zemích. Z Prahy řídí projekty po celém světě, sídlí zde Ipsos Mystery Shopping Global Support Centre a vedení Ipsos Central Europe Cluster (ČR, SR, Maďarsko, Rakousko). Ipsos disponuje moderním technickým zázemím pro sběr a zpracování dat a využívá know-how divizí specializovaných na výzkumy značky a komunikace, mapování trhu a segmentaci, zákaznickou zkušenost a kvalitativní výzkum. Ipsos je členem organizací ESOMAR, MSPA, SIMAR a řídí se jejich etickými principy a metodickými pravidly. Dlouhodobě se věnuje tématům CSR a udržitelného rozvoje.

Více na www.ipsos.cz.


Univerzita Karlova

Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace.

Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 48 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 600 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 8000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Absolventi UK vykazují dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším. Od roku 2018 je členem prestižní mezinárodní univerzitní aliance 4EU+.Poslední změna: 12. listopad 2020 18:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám