Akce UK: Výroční zasedání aliance 4EU+ a oslavy památky 17. listopadu navzdory současné koronavirové situaci

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha 13. listopadu 2020 – Univerzita Karlova hostí v pondělí 16. listopadu výroční zasedání univerzitní aliance 4EU+, na kterém se bude hovořit o propojení vědy a výuky a také o problematice mobility studentů a akademických pracovníků mezi evropskými univerzitami. O den později si navzdory nepříznivé koronavirové situaci v ČR zástupci UK připomenou několika pietními akcemi výročí 17. listopadu. Představitelé vedení UK a zástupci studentů se sejdou na několika místech v Praze a v podvečer se uskuteční slavnostní akce a předání cen ve Velké aule Karolina. V letošním roce však pouze v on-line podobě.


Na výročním zasedání evropské univerzitní aliance 4EU+, které je UK členem, převezme 16. listopadu 2020 rektor UK Tomáš Zima předsednictví v alianci od prezidenta Sorbonny Jeana Chambaze. Hovořit se bude o propojení vědy a výuky, o tom, co se alianci 4EU+ od svého založení podařilo a co ji čeká v následujících měsících a letech, a také o problematice mobility studentů a akademických pracovníků.


Celodenní setkání se uskuteční v pondělí 16. listopadu 2020, veřejná část začíná v 16 hod. Účastnit se jí budou představitelé UK, pařížské univerzity Sorbonna, kodaňské, varšavské, milánské univerzity a Univerzity v Heidelbergu, ministr zahraničních věcí ČR Tomáš Petříček, náměstek ministra školství Václav Velčovský, velvyslanci a zástupci Evropské komise.


Zástupci čtyř 4EU+ Flagshipů (Zdraví a demografické změny v městských aglomeracích / Evropa v měnícím se světě: Porozumění odlišným společnostem, kulturám, jazykům a jejich integrace / Přetváření vědy a společnosti zapojováním informačních, výpočetních a komunikačních technologií / Biodiverzita a udržitelnost životního prostředí) představí vybrané příklady aktivit a projektů, na kterých v dané oblasti akademici ze šesti členských univerzit spolupracují. Aliance v  tomto roce vybrala 31 společných vzdělávacích projektů, Varšavská univerzita a Univerzita Karlova podpořily více než dvacítku projektů zaměřených na vědu a výzkum.


Vzhledem k současné epidemiologické situaci se celá akce uskuteční on-line formou na YouTube kanálu Univerzity Karlovy (https://youtu.be/mMnZaT7NUxM).



O den později zástupci Univerzity Karlovy uctí výročí 17. listopadu pietními vzpomínkami u památníků v Praze. Ve skupinkách jednotlivců položí věnce a zapálí svíčky bez vystoupení a proslovů.


Úterý, 17. 11. 2020


9.00 hod. – Představitelé UK položí věnce u Hlávkovy koleje v Jenštejnské ulici na Praze a následně v 9.45 hod. položí věnce u pamětní desky Jana Opletala v Žitné ulici.


10.30 hod. - V letošním roce se uskuteční významná akce, kterou je odhalení busty prof. Eduarda Alberta ve vnitřních prostorách Fyziologického ústavu 1. LF UK na Albertově. Univerzita Karlova tak vzdává poctu prof. Eduardu Albertovi, vynikajícím chirurgovi, který zemřel před 120 lety, a po kterém je pojmenován komplex budov Přírodovědecké a 1. lékařské fakulty UK v Praze na Novém Městě – Albertov, kterým několikrát radikálně prošly moderní dějiny.


Zástupci UK se v průběhu dne rovněž dostaví na Národní třídu a do kasáren v Ruzyni, kde položení věnce u pamětní desky a památníku.


17.11 hod. - Univerzita Karlova se připojí k iniciativě „Korzo Národní - Díky, že můžem“ a nasvítí v barvách české trikolóry historickou budovu Karolina v tomto symbolickém čase.


18.00 hod. – V podvečer 17. listopadu se uskuteční, s ohledem na epidemická opatření bez účasti hostů, akce ve Velké aule Karolina. K výročí 17. listopadu vystoupí rektor UK Tomáš Zima, dále místopředsedkyně Nadace Nadání, Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových Marie Karfíková a studenti UK. Zároveň budou předány: Ceny Bedřicha Hrozného, Cena Miloslava Petruska, Cena Arnošta z Pardubic a vědecké podpory Donatio (k této akci bude vydána speciální TZ).


Akce bude on-line streamována na webu UK (www.cuni.cz) a sociálních sítích UK. Záznam slavnostního aktu bude následně k dispozici na YouTube kanálu UK.



ZA SPRÁVNOST:

Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

mob: 721 285 565

e-mail: pr@cuni.cz



Univerzita Karlova

Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace.

Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 48 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 600 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 8000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Absolventi UK vykazují dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším. Od roku 2018 je členem prestižní mezinárodní univerzitní aliance 4EU+.



Poslední změna: 16. listopad 2020 19:05 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208




Jak k nám