Univerzita Karlova přebírá po dvou letech fungování aliance 4EU+ její vedení

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha 16. listopadu 2020 - Univerzita Karlova se dnes na výročním zasedání ujala vedení mezinárodní univerzitní aliance 4EU+. Ta v letošním roce oslavila 2 roky od svého založení a jejím smyslem je výrazným způsobem zjednodušit a navázat spolupráci mezi šesti předními evropskými univerzitami. Během následujících měsíců se aliance pod vedením UK zaměří na problematiku odbourávání bariér ve vzdělávání a na větší zapojení studentů do aktivit aliance.


Alianci 4EU+ tvoří kromě Univerzity Karlovy a pařížské Sorbonny také univerzity ve Varšavě, Miláně, Heidelbergu a Kodani. Již dva roky univerzity aktivně spolupracují na vědeckých a vzdělávacích projektech.


Spolupráce mezi univerzitami sdruženými do aliance 4EU+ probíhá ve čtyřech hlavních oblastech (tzv. flagships), kterými jsou zdraví a demografické změny v městském prostředí, Evropa v měnícím se světě, přeměna vědy a společnosti prostřednictvím informačních technologií a biodiverzita a udržitelný rozvoj. V rámci těchto oblastí se v uplynulých dvou letech uskutečnila řada společných projektů, například společné letní školy, konference nebo spolupráce vědeckých týmů.


4EU+ flaghships sdružují vědní obory a více než sto vědeckých týmů podle tematického zaměření. Díky grantu Evropské komise, který aliance obdržela v roce 2019, vybrala 4EU+ přes 30 společných vzdělávacích projektů, Univerzita Karlova a Varšavská univerzita navíc podpořily více než dvacítku projektů zaměřených na vědu a výzkum. Ve všech aktivitách by se však věda a výuka měly propojovat. Realizace některých projektů již začala, další budou uskutečněny v následujících měsících a letech. Kromě toho aliance chystá pro další období nové výzvy pro společné vzdělávací projekty, ve kterých by měli být zapojeni studenti jednotlivých univerzit, či sdílení kurzů a vzdělávacích aktivit zaměřených jak na studenty, tak akademické pracovníky. Několik stovek studentů a akademiků se pak účastnilo společných projektů, ať již on-line, nebo přímo v místě konání.


„Aliance 4EU+ má za sebou skvělé dva roky existence. Ukázalo se, že šest evropských univerzit dokáže v řadě oblastí najít společnou řeč a ve velmi krátké době realizovat řadu společných projektů a aktivit. Naším cílem v předsednictví bude dále vzájemnou spolupráci rozvíjet a prohlubovat do řady oblastí, zaměříme se na odstraňování různých bariér a problémů ve vědecké práci a také bychom chtěli více zapojit studenty jednotlivých univerzit do všech aktivit aliance“, uvedla v rámci zasedání Lenka Rovná, prorektorka UK pro evropské záležitosti.


ZA SPRÁVNOST:

Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

mob: 721 285 565

e-mail:


Univerzita Karlova

Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace.

Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 48 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 600 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 8000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Absolventi UK vykazují dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším. Od roku 2018 je členem prestižní mezinárodní univerzitní aliance 4EU+.
Poslední změna: 17. listopad 2020 14:26 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám