UK odhalila bustu chirurga Eduarda Alberta

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha 17. listopadu 2020 – Zástupci UK dnes odhalili bustu významného chirurga Eduarda Alberta. Stalo se tak v prostorách Fyziologického ústavu 1. LF UK na Albertově. Univerzita Karlova tím vzdala poctu významnému lékaři, který zemřel před 120 lety a po kterém je pojmenován komplex budov Přírodovědecké a 1. lékařské fakulty UK na Novém Městě Pražském.


Eduard Albert se narodil 20. ledna 1841 v Žamberku. Gymnázium studoval v Rychnově nad Kněžnou a Hradci Králové, medicínu pak na Vídeňské medicínsko-chirurgické akademii a promoval v roce 1867 a svoji odbornou praxi zahájil jako sekundář na oddělení primáře Lorinsena v nemocnici na Vídeňce. Po několika měsících přešel na kliniku profesora Johanna von Dumreichera, kde se stal v roce 1869 asistentem. V roce 1872 habilitoval a v roce 1873 mu byla nabídnuta chirurgická klinika v Lutychu. Již v té době publikoval desítky prací a přispíval nezištně i do českých časopisů včetně Časopisu lékařů českých, na chodu řady časopisů se též významně podílel.


V roce 1873 se stal řádným profesorem a přednostou chirurgické kliniky a operačního ústavu v Innsbrucku. Zde vznikla jeho zásadní díla: Diagnostika chirurgických nemocí (vyšla 1876) a především Učebnice chirurgie a nauka operační (Lehrbuch der Chirurgie und Operationslehre). V roce 1879 vykonával v Innsbrucku funkci děkana lékařské fakulty.


„Profesor Eduard Albert byl obdivuhodnou osobností a vynikal v mnoha směrech. Byl český chirurg, univerzitní profesor, popularizátor české poezie, překladatel a básník. Předbíhal dobu a řadu chirurgických úkonů prováděl jako vůbec první. Podporoval české studenty a umělce žijící v německém prostředí. Svými styky s vysoce postavenými osobnostmi významně pomohl české politické reprezentaci té doby. Jsem rád, že alespoň tímto slavnostním aktem, kterým si dnes jeho osobnost připomínáme, můžeme vzdát hold jednomu z velikánů české medicíny a navždy tak připomínat jeho odkaz současné i budoucím generacím. Zcela právem je po Eduardu Albertovi pojmenován komplex budov Přírodovědecké a 1. lékařské fakulty UK v Praze na Novém Městě-Albertov“, uvedl rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.


Eduard Albert se proslavil celou řadou chirurgických priorit. Transplantací periferního nervu, tyreiodektomií, jejunostomií, nefrektomií. Na jeho operace velkých kloubů se jezdila dívat a učila se jimi celá Evropa. Jako první v Rakousku a druhý v Evropě (po Listerovi) implementoval zásady antisepse do praxe a současně je všude obhajoval a prosazoval. To nebylo nikterak snadné, pražská škola je zprvu odmítala.


Do oblasti Albertova na Novém městě Pražském se postupně soustřeďovala česká i německá přírodovědná a lékařská pracoviště již od rozdělení univerzity v r. 1882. Dnešní podobu areál získal při výstavbě budov po r. 1900 a mezi válkami. Vznikl tak na dlouhou dobu jediný univerzitní kampus v Praze. Od studentů vždy vycházely hlasy za ohroženou svobodu, naděje na lepší budoucnost a odvaha se o ni zasadit. Proto i Albertovem, touto rozsáhlou vysokoškolskou enklávou se zvláštní atmosférou, několikrát radikálně prošly moderní dějiny.


„Velmi si cením toho, že naši studenti i v téhle obtížné situaci nacházejí čas a věnují ho pomoci ve zdravotnictví. Jejich úsilí a nadšení ukazuje, že jim ani dnes nechybí schopnost překonávat se, myslet na druhé a v tom duchu také konat,“ řekl děkan 1. LF UK Martin Vokurka. Je to právě Fyziologický ústav a jeho Centrum simulační medicíny, kde v těchto dnech 1. LF UK spustila intenzivní kurzy Ošetřovatelství v simulacích a připravuje pomáhající studenty na ostrý nemocniční provoz. Profesor Albert se tak právě dnes stává němým svědkem toho, jak studenti v těchto chvílích přispívají k řešení obtížné situace českých nemocnic.


Busta představuje profesora Eduarda Alberta jako sebevědomého, moudrého, charizmatického a energického muže. Albert se opírá o knihu, na jejíž vazbě je nápis ARS MEDICINA – umění léčit. Kniha je rovněž symbolem Albertova stále aktuálního odkazu. Odkazuje k jeho zásadní vědecké a pedagogické práci v oblasti lékařství, ale i v dalších odvětví a k jeho početné publikační činnosti. Mezi soklem a bustou samotnou jsou zobrazeny kvádry, jež symbolizují skutečnost, že prof. Albert je jedním ze základních kamenů -pilířů české i světové medicíny. Busta je vyrobena z bronzu, je 1 metr vysoká a jejím autorem je akademický sochař Jakub Vlček. Vytvoření busty bylo realizováno za laskavé finanční podpory České spořitelny, a.s. v rámci letošních oslav 17. listopadu.Poznámka: Pokud máte zájem o fotografie z dnešního odhalení busty, rádi vám je poskytneme - prosím, pište na: .ZA SPRÁVNOST:

Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

mob: 721 285 565

e-mail:


Univerzita Karlova

Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace.

Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 48 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 600 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 8000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Absolventi UK vykazují dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším. Od roku 2018 je členem prestižní mezinárodní univerzitní aliance 4EU+.
Poslední změna: 14. prosinec 2020 12:29 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám