Think-Tank Vzdělávání21: Konání maturitních zkoušek je nezbytné pro udržení úrovně českého školství

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha 10. března 2021 – Think-tank Univerzity Karlovy Vzdělávání21 se připojuje k výzvám odborných institucí a apeluje na předsedu vlády Andreje Babiše, aby i v letošním roce zachoval konání maturitních a závěrečných zkoušek. Pro udržení kvality českého školství a úrovně studentů je nezbytné, aby se zkoušky, byť s určitými úpravami, uskutečnily. Think-tank tak podporuje prohlášení České konference rektorů ze dne 8. března i Otevřený dopis předsedovi vlády Andreji Babišovi zveřejněný zástupci základních a středních škol.


Složení tzv. zkoušky dospělosti je podle think-tanku integrální součástí středoškolského vzdělání a důležitou přípravou pro další studium. Nahrazení tradiční maturitní zkoušky úřední formou by poškodilo především samotné maturanty, kteří by nyní přišli o motivaci k učení, nebyli by připraveni na náročnost vysokoškolského studia a jejich středoškolské vzdělání by mohlo být veřejností považováno za neplnohodnotné.


Členové think-tanku Vzdělávání21 si uvědomují, že současná situace je pro maturanty mimořádně náročná. Školy a jejich ředitelky a ředitelé ale jasně deklarovali, že poskytují studentům maximální podporu, aby se ke zkouškám mohli připravit. S ohledem na ztížené podmínky už navíc došlo k úpravám, kdy byly například zrušeny písemné práce z českého a cizího jazyka, byl prodloužen čas na konání didaktických testů či upraven rozsah praktické části zkoušky.


I z aktuální situace je zřejmé, že je nutné vést diskuzi o budoucí podobě maturitních a závěrečných zkoušek. Do těchto diskuzí je think-tank plně připraven se zapojit.


Členové think-tanku Vzdělávání21 žádají, aby ministerstvo co nejdříve zveřejnilo závazné informace o podobě a organizaci letošních maturit. Věří také, že budou v dostatečné míře zohledněny mimořádné podmínky, v nichž se studenti (především ti, kteří pomáhají ve zdravotnictví a sociálních službách) k těmto zkouškám připravují.


Od stanoviska think-tanku se distancoval předseda České středoškolské unie Viktor René Schilke.


Příloha 1.: Prohlášení České konference rektorů ke konání maturitních zkoušek v roce 2021

Příloha 2.: Otevřený dopis předsedovi vlády Ing. Andreji Babišovi


Kontakt pro média: MgA. Martin Ayrer, vedoucí Oddělení marketingu, +420 602 135 517, .Think-tank Univerzity Karlovy Vzdělávání21

Jedná se o odbornou platformu univerzity, jejímž cílem je systematicky zlepšovat vzdělávací soustavu a posilovat moderní pedagogické přístupy a metody, včetně kultivace veřejné debaty o tématech školství. Členy think-tanku jsou přední odborníci z akademické oblasti i praxe, kteří se dlouhodobě věnují zlepšování oblasti školství. Více informací o think-tanku najdete na webu www.vzdelavani21.cz.


Univerzita Karlova

Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Podle mezinárodních žebříčků patří mezi 1 % nejlepších světových univerzit. Univerzita má přes 12 000 zaměstnanců, z toho více než 4700 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje téměř 45 500 studentů, kteří studují ve více než 800 akreditovaných studijních programech včetně 150 v cizím jazyce. Univerzitu ročně absolvuje téměř 8000 studentů. Univerzita Karlova se těší velkému zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Absolventi UK vykazují dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším. Od roku 2018 je členem prestižní mezinárodní univerzitní aliance 4EU+.


Příloha 1: Prohlášení České konference rektorů ke konání maturitních zkoušek v roce 2021

Příloha 2.: Otevřený dopis předsedovi vlády Ing. Andreji Babišovi

Poslední změna: 10. březen 2021 10:25 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám