TT Vzdělávání21: K prezenční výuce se musí co nejdříve vrátit i studenti vysokých škol

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha 23. března 2021 – Think-tank Univerzity Karlovy Vzdělávání21 upozorňuje, že i na studenty vysokých škol je třeba myslet v plánech na návrat žáků a studentů k prezenční výuce, jakmile to dovolí stav epidemie. Zejména ve studijních programech, které staví na praktické výuce a nespadají do povolených výjimek, je situace kritická.


Prezenční výuka na vysokých školách je nyní umožněna jen pro lékařské, farmaceutické a učitelské studijní programy pro klinickou a praktickou výuku a praxi. Studenti dalších oborů ostatních studijních programů, pro které je jádrem oboru praktická a laboratorní výuka, mohli tento akademický rok do škol jen několik málo týdnů. Jejich praktickou výuku ale nelze vždy plně distančně nahradit. Mnoho studentů tak stojí před rizikem prodloužení studia. Tito studenti by tak nemohli nastoupit do praxe, což by mělo další negativní dopad na ekonomiku ČR.


„Alespoň studenty závěrečných ročníků je třeba pustit do laboratoří a k přístrojům co nejdříve, byť samozřejmě za přísných režimových opatření,“ říká rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima. „Nesmí se zapomenout ani na umělecké obory a studenty zejména prvních ročníků, kteří mohou ztrácet motivaci,“ dodává.


Vysoké školy jsou schopné dodržovat vysoké standardy protiepidemických opatření. Samozřejmostí je pravidelné testování antigenními testy. Na rozdíl od mnoha jiných prostředí jde na vysokých školách při laboratorní a praktické výuce poměrně dobře dodržovat malé skupinky osob a rozestupy, studenti mohou nosit respirátory.


Think-tank Vzdělávání21 proto doporučuje:


  • Umožnit již v první vlně „otevírání škol“ studentům závěrečných ročníků VŠ prezenční praktickou a laboratorní výuku, následně pak studentům prvních ročníků.

  • Po dalším zlepšení epidemické situace umožnit prezenční výuku pro další skupiny studentů (a zároveň navyšování počtu studentů ve skupinách pro prezenční zkoušení), při dodržení režimových opatření.


Kontakt pro média: MgA. Martin Ayrer, vedoucí Oddělení marketingu, +420 602 135 517, .


Think-tank Univerzity Karlovy Vzdělávání21

Jedná se o odbornou platformu univerzity, jejímž cílem je systematicky zlepšovat vzdělávací soustavu a posilovat moderní pedagogické přístupy a metody, včetně kultivace veřejné debaty o tématech školství. Členy think-tanku jsou přední odborníci z akademické oblasti i praxe, kteří se dlouhodobě věnují zlepšování oblasti školství. Více informací o think-tanku najdete na webu www.vzdelavani21.cz.Univerzita Karlova

Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Podle mezinárodních žebříčků patří mezi 1 % nejlepších světových univerzit.

Univerzita má přes 12 000 zaměstnanců, z toho více než 4700 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje téměř 45 500 studentů, kteří studují ve více než 800 akreditovaných studijních programech včetně 150 v cizím jazyce. Univerzitu ročně absolvuje téměř 8000 studentů. Univerzita Karlova se těší velkému zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Absolventi UK vykazují dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším. Od roku 2018 je členem prestižní mezinárodní univerzitní aliance 4EU+.

Poslední změna: 23. březen 2021 11:05 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám