Rektor UK Tomáš Zima jednal s představitelkou běloruské opozice Svjatlanou Cichanouskou

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


7. června 2021 – Rektor UK Tomáš Zima - spolu s vedením univerzity - dnes v Karolinu přijal zástupkyni běloruské opozice Svjatlanu Cichanouskou. Hovořili spolu o současné situaci v Bělorusku a o podpoře běloruských studentů a akademiků ze strany Univerzity Karlovy. Svjatlana Cichanouská se následně sešla s běloruskými a českými studenty studujícími na UK.


Vedení Univerzity Karlovy vyjádřilo Svjatlaně Cichanouské podporu. „UK je připravena rozšířit spolupráci s běloruskými univerzitami a pomoci tamním studentům a akademikům. Projednávali jsme mj. i možnost uspořádání společných akcí na půdě Univerzity Karlovy, například mezinárodní konference a výstava o Bělorusku,“ uvedl rektor Zima. Zástupci UK rovněž budou o aktivitách běloruských opozičních představitelů jednat i v rámci mezinárodních univerzitních aliancí, kterých je UK členem (4EU+, UNICA, Coimbra, Europeum).


Univerzita Karlova dlouhodobě podporuje studenty, kterým represe totalitních, autoritářských a nesvobodných režimů kdekoliv na světě ztěžuje nebo přímo znemožňuje studium – a to prostřednictvím Stipendia Václava Havla. Běloruští žadatelé se musí nejdříve stát studenty UK (to znamená úspěšně vykonat přijímací zkoušku a řádně se zapsat ke studiu) a poté splnit další podmínky, například doložit relevantními dokumenty represi či persekuci v mateřské zemi (např. potvrzením neziskové organizace, záznamem z policie, potvrzením o ukončení studia na vysoké škole či čestným prohlášením s odůvodněním nemožnosti studia apod.).


Univerzita Karlova taktéž v minulosti podpořila pobyt 9 běloruských studentů na Ústavu jazykové a odborné přípravy s tím, že by nadále měli pokračovat ve studiu na 2. LF UK. Na UK aktuálně studuje 129 studentů z Běloruska celé studium, 6 běloruských studentů je na UK na krátkodobém studijním pobytu. Nejvíce jich je na Přírodovědecké fakultě (26), Lékařské fakultě v Plzni (18), 1. lékařské fakultě (15), Filozofické fakultě (11), Fakultě humanitních studií (11) a Fakultě sociálních věd (10).


Univerzita Karlova se rovněž aktivně zapojila do výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, tykající se podpory studia běloruských studentů na českých vysokých školách v akademickém roce 2020/2021, a to v úzké návaznosti na složitou situaci v Bělorusku. Ministerstvu byla předložena žádost o příspěvek z Fondu vzdělávací politiky na poskytnutí stipendia 19 běloruským studentům, přijatým ke studiu na fakultách Univerzity Karlovy.


Pokud máte zájem o fotografie z dnešního jednání, dejte nám prosím vědět na: .ZA SPRÁVNOST:

Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

mob: 721 285 565

e-mail:


Univerzita Karlova

Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Podle mezinárodních žebříčků patří mezi 1 % nejlepších světových univerzit.

Univerzita má přes 12 000 zaměstnanců, z toho více než 4700 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje téměř 45 500 studentů, kteří studují ve více než 800 akreditovaných studijních programech včetně 150 v cizím jazyce. Univerzitu ročně absolvuje téměř 8000 studentů. Univerzita Karlova se těší velkému zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Absolventi UK vykazují dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším. Od roku 2018 je členem prestižní mezinárodní univerzitní aliance 4EU+.
Poslední změna: 8. červen 2021 08:54 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám