Univerzita Karlova zve na konference o kyberbezpečnosti a distančním vzdělávání

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha 16. června 2021 – Zveme vás na setkání Kyberfestival 2021 a Konference k distančnímu vzdělávání 2021, které pořádá Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium (SSPŠ) a Univerzita Karlova. Cílem obou setkání je společná diskuze ředitelů, učitelů a studentů středních škol.


Na obou konferencích vystoupí zástupci z několika fakult Univerzity Karlovy a think-tanku Vzdělávání21. Kulatého stolu ve středu 23. června se zúčastní také rektor UK prof. Tomáš Zima, prorektorka UK pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti prof. Radka Wildová, děkan Pedagogické fakulty UK prof. Michal Nedělka a ministr školství Robert Plaga.


Záštitu nad konferencemi převzali Vít Šimral, radní Prahy pro školství, Robert Plaga, ministr školství a Jiří Drahoš, předseda výboru pro vzdělávání Senátu Parlamentu ČR. Setkání se konají hybridně a jsou vysílané z prostor Univerzity Karlovy v Celetné 20.


Podrobnější informace ke konferencím budou představeny na tiskové konferenci ve čtvrtek 17. června 2020 od 13.00. Oficiálního zahájení obou konferencí se zúčastní i prorektorka UK pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti prof. Radka Wildová. Tiskovou konferenci je možné sledovat zde.


Kyberfestival 2021


Konference o kybernetické bezpečnosti Kyberfestival 2021 se koná ve dnech 21. až 22. června 2021. Pořádají ji studenti druhého ročníku SSPŠ z pilotního oboru Kybernetická bezpečnost a jejím cílem je položit základ vzniku komunity středních škol, jejich studentů, učitelů i ředitelů pro sdílení společných projektů, příkladů dobré praxe a osvěty. V budoucnu by na to mohla navázat spolupráce s regionální a státní správou, odbornými organizacemi i soukromými subjekty. Výsledkem setkání má být také memorandum o spolupráci a návrhy na konkrétní projekty v oblasti kybernetické bezpečnosti a jejich financování.


Hosty setkání budou mimo jiné ředitel Národního ústavu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) Karel Řehka, předseda senátního výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Jiří Drahoš, armádní generál AČR ve výslužbě Petr Pavel a řada dalších.


Více informací o konferenci naleznete na https://kyberfestival.eu/lang/cz/index.html


Konference k distančnímu vzdělávání 2021


Ve dnech 23. až 24. června 2021 se uskuteční Konference k distančnímu vzdělávání 2021, jejímž cílem je zhodnotit tento způsob výuky na školách od jara 2020, jeho přínosy i zápory. Získané zkušenosti je možné následně využít také v prezenční výuce.


Řečníky konference jsou například ministr školství Robert Plaga, rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima, předseda České středoškolské unie Ondřej Nováček, ředitel Národního pedagogického institutu ČR Ivo Jupa, ředitelka CERMAT Michaela Kleňhová, předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová, předsedkyně Učitelské platformy Petra Mazancová a řada dalších.


Více informací o konferenci naleznete na https://distancnivzdelani.cz/


Kontakt pro média:

MgA. Martin Ayrer,

vedoucí Oddělení marketingu,

+420 602 135 517,


Univerzita Karlova

Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Podle mezinárodních žebříčků patří mezi 1 % nejlepších světových univerzit. Univerzita má přes 12 000 zaměstnanců, z toho více než 4700 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje téměř 45 500 studentů, kteří studují ve více než 800 akreditovaných studijních programech včetně 150 v cizím jazyce. Univerzitu ročně absolvuje téměř 8000 studentů. Univerzita Karlova se těší velkému zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Absolventi UK vykazují dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším. Od roku 2018 je členem prestižní mezinárodní univerzitní aliance 4EU+.Poslední změna: 16. červen 2021 10:13 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám