Podle čeho se rozhodují uchazeči o vysoké škole? Odpovědi chce získat Univerzita Karlova v marketingovém výzkumu

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha 16. června 2021 – Univerzita Karlova připravuje ve spolupráci s agenturou Ipsos marketingový výzkum ohledně image a vnímání univerzity. Zaměří se na dvě konkrétní oblasti - první se bude věnovat povědomí o Univerzitě Karlově u široké veřejnosti, tedy otázkám, s jakými hodnotami a asociacemi si lidé nejčastěji nejstarší českou univerzitu spojují. Druhá část výzkumu se bude soustředit na uchazeče o vysokoškolské vzdělání a jejich rozhodovací proces při výběru vysoké školy.


Naším cílem je dlouhodobě posilovat a zlepšovat marketingovou komunikaci univerzity a výsledky výzkumu k tomu mají významně přispět. Data a informace o tom, na základě čeho si uchazeči vybírají vysokou školu a co vše tento proces ovlivňuje, budou důležité pro přípravu komunikačních projektů a informačních kampaní UK pro další roky,“ uvedl MgA. Martin Ayrer, vedoucí Oddělení marketingu UK.


„Jsme rádi, že můžeme s Univerzitou Karlovou spolupracovat na projektu, který přinese podklady pro strategická rozhodnutí univerzity. Je moc dobře, že i jedna z nejstarších univerzit na světě sleduje v oblasti marketingu moderní trendy a chce jít s dobou. Znamená to přínos nejen pro studenty a zaměstnance UK, ale také pro celou naši společnost,“ říká Tomáš Macků, ředitel vnějších vztahů agentury Ipsos.


Marketingový výzkum začne letos v červnu a jeho výsledky budou v září 2021. Počítá se v něm jak s kvantitativním, tak kvalitativním sběrem dat, zaměří se na studenty 3. a 4. ročníků středních škol, rodiče i širokou veřejnost.


Kontakt pro média:

MgA. Martin Ayrer

vedoucí Oddělení marketingu

mob.: 602 135 517

e-mail: .


Univerzita Karlova

Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Podle mezinárodních žebříčků patří mezi 1 % nejlepších světových univerzit.Univerzita má přes 12 000 zaměstnanců, z toho více než 4700 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje téměř 45 500 studentů, kteří studují ve více než 800 akreditovaných studijních programech včetně 150 v cizím jazyce. Univerzitu ročně absolvuje téměř 8000 studentů. Univerzita Karlova se těší velkému zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Absolventi UK vykazují dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším. Od roku 2018 je členem prestižní mezinárodní univerzitní aliance 4EU+.Poslední změna: 16. červen 2021 18:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám