Otevření kampusu Albertov UK se významně přiblížilo. Stavba obdržela územní rozhodnutí o umístění staveb

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


29. června 2021 - Nejvýznamnější a největší investiční akce UK v její novodobé historii „Výstavba Kampusu Albertov“ dosáhla dalšího významného milníku, a to vydání územního rozhodnutí o umístění staveb. Vzhledem k lokalitě budoucí výstavby, která se nachází na území Památkové rezervace zapsané v roce 1992 na seznam světového kulturního dědictví UNESCO, jedná se o vskutku významný úspěch a svědčí o vysoké kvalitě odvedené práce jak ze strany architektů a projektantů z ateliéru Znamení čtyř a JIKA-CZ, tak i ze strany UK a jejího realizačního týmu.


Vydání územních rozhodnutí předcházely měsíce usilovného projektování a následného projednávání na dotčených orgánech státní správy a samosprávy. Často docházelo úpravám již téměř dopracovaných částí projektové dokumentace tak, aby umístění obou budov do lokality Albertova ničím neohrozilo pověstný „genius loci“, čehož se podařilo dosáhnout mimo jiné i díky úzké spolupráci s památkáři.


„Dostavba kampusu na Albertově je v současné době klíčovým projektem Univerzity Karlovy. Jedná se o bezkonkurenčně největší investici českého státu a největší výstavbu UK v centru hlavního města Prahy za posledních 100 let. Navíc v památkové zóně UNESCO. Územní rozhodnutí je pro osud stavby klíčový dokument, který výrazným způsobem posouvá celý projekt k finální realizaci. Je tak reálné, že se obě centra skutečně dostaví v roce 2025“, uvedl rektor UK Tomáš Zima.


„Současná doba je o investicích. Je proto skvělé, že i nadále jsou realizovány řady investičních projektů. Vidím v tom jasnou budoucnost naší ekonomiky. Mám radost, že tento unikátní projekt v Praze pokračuje. Z hlediska financování jsme ve fázi dokončení Národního plánu obnovy, ve kterém je zařazena i budova Biocentra. Pokud se vše podaří, studenti by mohli budovu využívat od zimního semestru 2026/2027,“ uvedl předseda vlády Andrej Babiš.


Ačkoliv je vydání územního rozhodnutí považováno za klíčový milník v přípravě projektu Kampus Albertov, stále se jedná pouze o dokončení jedné etapy z mnoha dalších. V současnosti je hlavním úkolem zajištění financování této náročné investice. Oba objekty – Biocentrum a Globcentrum jsou koncipovány jako místa excelentního vysokoškolského vzdělávání všech stupňů, která by měla vytvořit inspirativní prostředí a odpovídající podmínky pro studenty a odborníky nejenom z celé ČR, ale i ze zahraničí. Tomu samozřejmě musí odpovídat nejenom funkčnost vlastních budov jako takových, ale i jejich přístrojové vybavení.


Vzhledem k výši předpokládaných nákladů 7,811 mld. Kč včetně DPH, z čehož náklady na vlastní stavbu Biocentra jsou 3,297 mld. Kč a Globcentra 2,288 mld. Kč (zbývající částka zahrnuje vybavení, přístroje, náklady na revitalizaci okolí a jiné související práce a činnosti) je nezbytné zajistit vícezdrojové financování (státní rozpočet, vlastní zdroje UK, operační programy, Národní plán obnovy, Národní investiční plán nebo dlouhodobé nízkoúročené komerční úvěry). Taktéž je nutno mít na zřeteli i to, že se jedná o ceny vztažené k roku 2020 a vzhledem ke stávající situaci na stavebním trhu není vyloučené jejich případné navýšení.


Biocentrum a Globcentrum by se podle předpokladů měla studentům a vědcům otevřít v roce 2026 (dostavba 12/2025, zahájení výuky 09/2026). V objektech budou výuková a vědecká pracoviště Matematicko-fyzikální, Přírodovědecké a 1. lékařské fakulty UK. Biocentrum se bude věnovat poznávání živých systémů pro potřeby lidského zdraví, nových biotechnologií a ochrany biodiverzity. Výzkum v Globcentru bude zaměřen na jednotlivé aspekty globálních změn. Jde například o dynamiku klimatických změn planety, změny rozšíření organismů, přírodní ohrožení a rizika nebo dynamiku šíření živočišných druhů i vegetace.


ZA SPRÁVNOST:

Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 455

mob: 721 285 565

e-mail: pr@cuni.czUniverzita Karlova

Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Podle mezinárodních žebříčků patří mezi 1 % nejlepších světových univerzit. Univerzita má přes 12 000 zaměstnanců, z toho více než 4700 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje téměř 45 500 studentů, kteří studují ve více než 800 akreditovaných studijních programech včetně 150 v cizím jazyce. Univerzitu ročně absolvuje téměř 8000 studentů. Univerzita Karlova se těší velkému zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Absolventi UK vykazují dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším. Od roku 2018 je členem prestižní mezinárodní univerzitní aliance 4EU+.Poslední změna: 30. červen 2021 10:48 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám