Univerzita Karlova jako první v ČR spustila moderní knihovní platformu ALMA

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36


1. září 2021 – Po téměř dvou letech příprav a osmi měsících intenzivní implementace Ústřední knihovna Univerzity Karlovy spustila moderní knihovní platformu Alma. Ta sjednotí všechny dosavadní knihovní systémy a výrazným způsobem zjednoduší a zrychlí používání nabízených služeb. Univerzita Karlova se tak zařadila po bok mnoha významných zahraničních univerzit jako je např. Harvard a Lovaň.


Nový systém je dostupný ještě před zahájením akademického roku 2021/22 ve všech knihovnách UK. Jeho součástí je rovněž online centrální vyhledávač UKAŽ (ukaz.cuni.cz), který nahradí a sjednotí funkce původního knihovního katalogu a vyhledávače. Systém dodává a rozvíjí izraelská společnost Ex Libris.


„Pro Univerzitu Karlovu je to významný krok kupředu. Díky centralizaci služeb knihoven UK do jedné platformy mohou nyní studenti a zaměstnanci jednodušeji a komfortněji vyhledávat a získávat přístup k tradičním i elektronickým informačním zdrojům. Ty jsou nezbytné pro kvalitní studium, výuku a výzkum na univerzitě,” říká rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima ke spuštění nové knihovní platformy.
Přípravné práce na výběru a implementaci nového nástroje pro správu a rozvoj knihovních služeb Ústřední knihovna UK zahájila již na začátku roku 2019. „Věděli jsme, že podpora stávajících knihovnicko-informačních systémů bude postupně končit. Zároveň jsme čím dál častěji naráželi na jejich limity a nedostatečnost stran potřeb našich uživatelů. Tým našich expertů proto začal monitorovat nabídku moderních řešení, kolegové vyjeli na zkušenou do zahraničních institucí a měli jsme také možnost vyzkoušet si některé systémy naživo. Následovalo náročné období analýzy interních procesů a pracovních postupů v jednotlivých starých systémech a příprava zadávací dokumentace pro výběrové řízení,” shrnula cestu Almy na UK ředitelka Ústřední knihovny Radka Římanová.


Studenti a zaměstnanci UK se z nové platformy mohou těšit v podobě online centrálního vyhledávače UKAŽ (ukaz.cuni.cz). Kromě vyhledávání tištěných a elektronických dokumentů v intuitivním a uživatelsky přívětivém prostředí umožňuje vyhledávač filtrovat výsledky hledání, zadávat požadavky rezervací na tištěné tituly a další funkcionality, na které jsou ze stávajících systémů zvyklí a které musí moderní vyhledávač uživatelům poskytovat. Velká změna nastává i pro pracovníky knihoven – nahrazení stávajících systémů jedním integrovaným řešením značně zvyšuje komfort i jim.


Zavedení platformy Alma ale může mít mnohem větší než jen univerzitní dopad. „Až ostrý provoz ukáže, jak dobře byl systém připraven pro celouniverzitní knihovní služby – jedná se o první tak výraznou změnu v knihovním softwaru po téměř dvaceti letech, a třebaže se implementace blíží do finále, stále před sebou máme ještě mnoho úkolů. Jakmile naši implementaci prověří čas a naši uživatelé, plánujeme své zkušenosti samozřejmě sdílet s dalšími vysokými školami. Navíc tím, že jsme v ČR první, kdo tuto komplexní a robustní platformu implementoval, přímo ovlivňujeme i kvalitu českého rozhraní," uzavírá Radka Římanová.


Ústřední knihovna o spuštění nové platformy informuje zde:

• Web CZ: https://knihovna.cuni.cz/?p=20954

• Web EN: https://library.cuni.cz/?p=1154KONTAKT:

PhDr. Radka Římanová, Ph.D.


Ředitelka

Ústřední knihovna

Univerzita Karlova

Tel.: +420 224 491 966

Mob.: +420 603 912 002

E-mail: radka.rimanova@ruk.cuni.cz


ZA SPRÁVNOST:

Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

mob: 721 285 565

e-mail: pr@cuni.czO knihovně Univerzity Karlovy

Knihovna Univerzity Karlovy je tvořena Ústřední knihovnou a knihovnami jednotlivých fakult a součástí. Celkem poskytuje knihovnicko-informační služby studentům a zaměstnancům UK přes 60 dílčích knihoven, které jsou metodicky vedeny Ústřední knihovnou. Ta dále zajišťuje centrální technickou správu a rozvoj systémů a služeb. V roce 2020 navzdory pandemii využívalo tradiční (výpůjční) služby knihoven UK přes 30 tisíc čtenářů a bylo provedeno přes 500 tisíc výpůjček. Nově spuštěná platforma Alma a discovery služba Primo VE nahradily a centralizovaly služby ze systémů Aleph (první implementace na UK v roce 1997, centrálně rozvíjen od 2004), linkserveru SFX (spuštěn na UK v roce 2005), Verde (spuštěn na UK v roce 2007) a discovery služby EDS (spuštěna na UK v roce 2015). Více informací na https://knihovna.cuni.cz.


O Ex Libris

Společnost Ex Libris, a ProQuest Company, je globálním poskytovatelem cloudových SaaS řešení umožňujících institucím a jejich uživatelům vytvářet, spravovat a sdílet znalosti. Ex Libris v úzké spolupráci se svými zákazníky a širší komunitou vyvíjí kreativní řešení, která zvyšují produktivitu knihoven, maximalizují dopad výzkumných aktivit, zlepšují výuku a učení a podporují zapojování studentů. Společnost Ex Libris obsluhuje více než 7 500 zákazníků v 90 zemích. Více informací na https://exlibrisgroup.com.


Univerzita Karlova

Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Podle mezinárodních žebříčků patří mezi 1 % nejlepších světových univerzit.

Univerzita má přes 12 000 zaměstnanců, z toho více než 4700 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje téměř 45 500 studentů, kteří studují ve více než 800 akreditovaných studijních programech včetně 150 v cizím jazyce. Univerzitu ročně absolvuje téměř 8000 studentů. Univerzita Karlova se těší velkému zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Absolventi UK vykazují dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším. Od roku 2018 je členem prestižní mezinárodní univerzitní aliance 4EU+.

Poslední změna: 1. září 2021 11:37 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám