Virolog Hans-Georg Kräusllich a lékař Thomas F. Babor obdrželi titul doctor honoris causa Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha 6. října 2021 – Přední evropský odborník na virologii Hans-Georg Kräusslich a uznávaný lékař Thomas F. Babor obdrželi ve Velké aule historické budovy Karolina čestnou vědeckou hodnost doctor honoris causa. Titul jim byl udělen za mimořádné dlouhodobé vědecké úspěchy v oblasti virologie a léčby a sekundární prevence poruch souvisejících s užíváním návykových látek, a také za významný přínos k rozvoji bádání ve spolupráci s Univerzitou Karlovou.


Profesor Hans-Georg Kräusslich je jedním z nejvýznamnějších evropských virologů. Podílel se na klíčovém objevu regulačního mechanismu zahájení translace u pikornavirů (skupina virů způsobujících mimo jine dětskou obrnu) – tato jeho raná práce má přes tisíc citací a vedla k objevu klíčového molekulárně biologického mechanismu, za který byla později udělena Nobelova cena.


Valnou část své vědecké kariery se prof. Kräusslich zabýval procesem zrání viru, kterým se z neinfekčního shluku proteinů stává plně funkční, zralá, infekční a potenciálně smrtelná virová částice. Prostudoval tento proces nejprve u pikornavirů, ale velmi brzo si uvědomil, že u jiné skupiny virů, retrovirů, bude jeho pochopení znamenat klíč k objevu nové třídy protivirových látek, které mohou zachránit miliony lidských životů. Je velmi nezvyklé, že jeho první prací v tomto oboru bylo autoritativní review, publikované v prestižním Annual Reviews of Biochemistry, které svým způsobem udalo směr výzkumu v celém oboru na desetiletí dopředu.


Později prof. Hans-Georg Kräusslich působil na Ústavu aplikované nádorové virologie v rámci Německého ústavu pro výzkum rakoviny v Heidelbergu, vedeného Haraldem zur Hausenem, pozdějším nositelem Nobelovy ceny. Vybudoval vlastní skupinu, která se začala zabývat nejrůznějšími aspekty životního cyklu retrovirů, zejména viru HIV, původce AIDS. V současnosti je děkanem lékařské fakulty a vedoucím oddělení klinické virologie na universitě v Heidelbergu.


V bibliografické databázi Web of Science figuruje pod jeho jménem 249 článků; tyto práce byly citovány vice než 17 000 krát, jeho H-index je 69.


Prof. Kräusslich od konce 80. let spolupracuje s českými vědci a studenty a specificky s Akademií věd a 1. lékařskou fakultou UK. Přijal na svém pracovišti v Německém centru pro výzkum rakoviny a později na univerzitní klinice celou řadu českých PhD studentů. Velmi úzce spolupracuje s řadou vědeckých instituci v ČR, zejména s Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR, VŠCHT a 1. LF UK, kde je rovněž mimořádným profesorem a pravidelně zde přednáší. V současnosti velmi aktivně a pracuje jako místopředseda Mezinárodní rady UK.


Prof. Thomas F. Babor, Ph.D., M.P.H. se předním odborníkem na výzkum v oblasti léčby a sekundární prevence poruch souvisejících s užíváním návykových látek. Na svém kontě má vice než 160 recenzovaných publikaci a 35 knih, editovaných svazků, příruček a zpráv věnujících se problematice léčby, politiky a časné intervence. Pravidelně spolupracuje jako konzultant s WHO. V rámci teto své činnosti se podílí na validizaci a zavadění mezinárodních screeningových testů, jakými jsou např. nástroje AUDIT nebo ASSIST. Kniha Publishing Addiction Science, jejímž byl editorem, je věnována otázkám publikační etiky a vědecké integrity. V současnosti je tato publikace v celosvětovém měřítku jedním z nejuznávanějších a nejvyhledávanějších materiálů v rámci adiktologického vzdělávaní.


Thomas Babor je šéfredaktorem prestižního časopisu Journal of Studies on Alcohol and Drugs, který je současně nejstarším americkým vědeckým časopisem v oblasti závislostí. Znám je také ze svého působení ve vrcholných funkcích v hlavním světovém adiktologickém periodiku Addiction. Spolu s legendou britské a světové adiktologie, profesorem Griffithem Edwardsem stal v roce 1999 při zrodu International Society of Addiction Journal Editors, kde pomohl vytvořit platformu kultivující práci editorů vědeckých časopisů v tomto oboru a kde se zejména zasloužil o položení základů současných etických norem a standardů.


Profesor Babor se výrazně zasloužil za rozvoj prvního výzkumného specializovaného pracoviště v adiktologii, Centra adiktologie, které po mnoho let existovalo při Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN a stalo se klíčovým pro vznik samostatné kliniky závislostí, což byl evropsky unikátní počin.


Za správnost:

Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel.: +420 224 491 248

e-mail:


Univerzita Karlova

Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Podle mezinárodních žebříčků patří mezi 1 % nejlepších světových univerzit.

Univerzita má přes 12 000 zaměstnanců, z toho více než 4700 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje téměř 45 500 studentů, kteří studují ve více než 800 akreditovaných studijních programech včetně 150 v cizím jazyce. Univerzitu ročně absolvuje téměř 8000 studentů. Univerzita Karlova se těší velkému zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Absolventi UK vykazují dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším. Od roku 2018 je členem prestižní mezinárodní univerzitní aliance 4EU+.

Poslední změna: 6. říjen 2021 21:00 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám