Exkluzivní výzkum IPSOS pro UK: 79 % lidí označilo UK za nejlepší vysokou školu v ČR

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha 19. října 2021 – Univerzita Karlova pokračuje ve snaze posilovat a zlepšovat svoji komunikaci s uchazeči, studenty, pedagogy i veřejností. Přispět k tomu má i marketingový výzkum, který univerzita realizovala ve spolupráci s firmou Ipsos. Výzkum probíhal v průběhu června a července 2021 a zaměřil se na tři hlavní cílové skupiny, mezi které patří studenti středních škol, učitelé a učitelky středních škol, rodiče a široká veřejnost.


Tematicky se výzkum věnoval třem oblastem:

• Jak vnímá široká veřejnost Univerzitu Karlovu, její image, postavení, hodnoty a roli ve společnosti

• Jak vnímají uchazeči Univerzitu Karlovu a jak hodnotí její práci

• Jak a podle čeho se uchazeči při výběru vysoké školy rozhodují


Výsledky výzkumu ukazují, že UK si drží v porovnání v ostatními univerzitami a vysokými školami v České republice přední postavení, povědomí o ní má 75 % lidí, podle většiny z těch, kteří UK znají, se pak jedná o nejlepší vysokou školu u nás (79 %). Nejčastěji si Češi spojují naši nejstarší univerzitu s osobností císaře Karla IV., s prestižním vzděláním, dlouholetou tradicí a historií, ale také s pestrostí studijních programů. Těch Univerzita Karlova nabízí nejvíce ze všech českých vysokých škol, téměř 600.


„Důležitá data a výsledky jsme získali z oblasti rozhodovacího procesu uchazečů o vysokoškolské vzdělání. Vyplývá z nich například silná role rodičů, kteří do výběru školy svým dětem vstupují, ale také inspirace univerzitními osobnostmi, absolventy a jejich úspěšnými příběhy, které uchazeče pro výběr školy rovněž motivují. Výsledky analýzy a získaná data nám pomohou zlepšovat komunikaci univerzity, a to nejen s uchazeči, ale také se studenty, pedagogy a s širokou veřejností,“ uvedl prof. Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy.


Výsledky analýzy rovněž ukazují, že Češi volají po tom, aby stát více přispíval na financování vysokých škol (77 %) a také jasně preferují vzdělávání na veřejných vysokých školách bez školného (81 %). Aktivní roli univerzit oceňují Češi především v kritických chvílích, jako byla například pandemie koronaviru. Podle 59 % lidí univerzity pomohly s řešením krizové situace.


„Je vidět, že Univerzita jde cestou moderní datové analytiky, což je velmi důležité pro efektivní komunikaci nejen s veřejností, ale i směrem dovnitř do univerzity. Výzkum přinesl mnohá zajímavá zjištění, například že pro rodiče je při výběru vysoké školy nejdůležitější uplatnění jejich dětí na trhu práce a také bezpečnost místa, kde se škola nachází. Obojí považuje za důležité 9 z 10 rodičů,“ dodává k výzkumu Jakub Malý, ředitel Ipsos.


Marketingová analýza je součástí dlouhodobé spolupráce Univerzity Karlovy s firmou Ipsos, která je založena na společném memorandu o spolupráci. To bylo uzavřeno loni v listopadu a jeho cílem je mimo jiné vzájemná podpora výzkumných projektů.


O výzkumu Ipsos:

Výzkum byl realizován na reprezentativním vzorku populace ČR starší 15 let. Celkem bylo dotázáno 1 160 respondentů, z čehož 560 respondentů byli rodiče s dětmi do 18 let. V samostatném šetření bylo dotázáno 502 studentů třetích a čtvrtých ročníků středních škol a gymnázií, kteří neodmítali studium na vysoké škole. Výzkumy probíhaly online během června a července 2021 pomocí Ipsos panelu Populace.cz.


Příloha TZ - Vybrané výsledky marketingové analýzy


Kontakt pro média:

MgA. Martin Ayrer, vedoucí Oddělení marketingu

Email:

Tel.:+ 420 602 135 517



Univerzita Karlova

Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 48 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 600 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 8000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Absolventi UK vykazují dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším.




Poslední změna: 19. říjen 2021 14:11 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208




Jak k nám