UK spustila nový web pro uchazeče – Nakarlovku.cz

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


4. listopadu 2021 – Univerzita Karlova spustila nový web určený pro uchazeče o studium www.nakarlovku.cz. Jeho cílem je usnadnit zájemcům orientaci v široké nabídce z více jak 600 studijních programů, které nabízí 17 fakult Univerzity Karlovy.


Web je plně responzivní, vyhledavač se flexibilně přizpůsobuje uchazečovým prioritám, vyhledávat lze buď podle jeho zájmů, nebo podle oblíbených předmětů na střední škole a také podle profilů jednotlivých fakult. Uchazeč tak např. zjistí, že historii nebo učitelství může studovat na více fakultách UK (i na těch, kde by možná předmět svého zájmu původně ani nehledal). Ke konkrétním informacím o vybraném studiu či příjímacím řízení je pak již nasměrován přímo na stránky daných fakult.


„Webové stránky přináší také základní informace, o tom, co život a studium na univerzitě obnáší. Přibližuje studentský život ve všech městech, které UK spojuje – Hradec Králové, Plzeň, Praha – možnosti ubytování, stravování a další praktické informace, tipy na volnočasové aktivity, kam za kulturou a sportem“, uvedla prof. Milena Králíčková, prorektorka UK pro studium a budoucí rektorka Univerzity Karlovy.


Návštěvníci na něm také naleznou přehled aktuálních, tematicky souvisejících akcí, jako jsou např. dny otevřených dveří na fakultách, nebo celouniverzitní akce typu Na Karlovku tour apod. Samozřejmostí jsou také praktické rady, jak se přihlásit a informace pro uchazeče se specifickými potřebami.


Web www.nakarlovku.cz je součástí dalších aktivit UK zaměřených na uchazeče, jako např. Na Karlovku Tour, kterou UK bude pořádat v následujících měsících ve vybraných českých a moravských městech. Součástí tour jsou zastávky v Praze (13. listopadu od 8 do 16 hod. na Právnické fakultě UK; bude probíhat hybridní formou) a Brně (veletrh Gaudeamus 23. – 26. listopadu). Další města jsou naplánována na první měsíce roku 2022.Za správnost:

Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

M: 721 285 565

e-mail:


Univerzita Karlova

Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace.

Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 48 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 600 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 8000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Absolventi UK vykazují dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším. Od roku 2018 je členem prestižní mezinárodní univerzitní aliance 4EU+.Poslední změna: 4. listopad 2021 12:00 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám