Slušné číslo nabízí skvělou chuť bez alkoholu

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha, 15.11.2021 – Na trh oficiálně vstupuje zcela nové nealkoholické „pí“vO Slušné číslo. Unikátní technologie využívá vinařské kvasinky a ideově vznikla na Matfyzu ve spolupráci s Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským. Výrobu zajišťuje Pivovar Ferdinand z Benešova. Slušné číslo ochutnáte v provozovnách menz a bufetů UK – Culina Carolina.


Spojení inovací a nejlepších tradic českého pivovarnictví je pro nápoje uváděné na trh pod společnou značkou „pí“vO charakteristické. Platí to i pro nové nealkoholické „pí“vO, které je mladším sourozencem už zavedeného Pěknýho čísla. Slušné číslo má unikátní chuťové charakteristiky a technologie jeho výroby byla od základu navržena Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským ve spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy. Právě ta inspirovala zmíněnou řadu nových nápojů. Slušné číslo je proto od základu univerzitním nealkoholickým pivem, které obohatí jak nabídku stravovacích zařízení Univerzity Karlovy – Culina Carolina, tak později i běžnou distribuční síť.


„Kolegové z Matfyzu přišli s touto iniciativou už dříve a myslím, že podobné nápady je potřeba podporovat. Osobně oceňuji, že další z řady nápojů inspirovaných symbolikou Ludolfova čísla je od základu inovativní a nealkoholický. Díky tomu nejde o nějakou marketingovou ozdobu, ale o důstojnou, vtipnou a originální prezentaci celé Univerzity Karlovy,“ podtrhuje její rektor prof. Tomáš Zima.


V obecném povědomí není Matematicko-fyzikální fakulta UK určitě zapsána jako instituce, která se věnuje vývoji nových nápojů. Přesto dlouhodobě spolupracuje s Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským na nových technologiích či exaktních měřeních vlastností a kvality pivních nápojů. „Vývoj každé novinky je spojen s rizikem. Myslím si ale, že právě hledání nových cest, jak v teoretické, tak aplikační oblasti je jedním z hlavních úkolů Univerzity Karlovy a jejích fakult. Slušné číslo je natolik inovativní, že jeho receptura, vytvořená společně s Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským, je chráněna Úřadem průmyslového vlastnictví,“ upozorňuje proděkan pro PRopagaci MFF UK doc. Martin Vlach.


„Moc mě těší, že máme další čísla, která se počítají k úspěšnému transferu z Matfyzu. Samotného mě velmi zaujalo, že právní ochrana pivních receptur je v Česku tak podceňovaná, a přitom může velmi pomoci přenosu i takto neobvyklých a chutných výsledků univerzitního výzkumu do praxe,“ sděluje předseda správní rady Charles University Innovations Prague (CUIP) Mgr. Otomar Sláma.


Hlavní inovací je využití vinařských kvasinek Saccharomyces cerevisiae. Na rozdíl od běžných pivovarských kmenů nedokážou zkvašovat maltózu, hlavní cukr pivovarské mladiny. Přirozeně tak vzniká jen omezené množství alkoholu a výsledný produkt proto není třeba příliš dále upravovat. Díky tomu je zachována charakteristická chuť nápoje, kterou navíc podtrhuje studené chmelení. „Myslím, že Slušné číslo a zejména technologie jeho výroby je příkladem úspěšného fungování tzv. partnerského fakultního programu, jehož prostřednictvím se realizuje spolupráce s externími komerčními subjekty. Rychlost, s jakou se podařilo úplnou novinku dostat až do výrobní praxe, je nepochybně srovnatelná s jakoukoli soukromou firmou,“ podtrhuje doc. Vlach.


Naznačený výrobní proces ovšem není tak přímočarý, jak by se mohlo zdát a je ovlivňován řadou fyzikálních a dalších parametrů, které bylo nutné teoreticky definovat a experimentálně potvrdit, případně korigovat. Slušné číslo má díky tomu osvěžující chuť, ušlechtilé chmelové aroma, středně silný říz a čirou jiskrnou barvu. Celek doplňuje studené chmelení odrůdami Kazbek a Mosaic, které dodávají kořeněnou vůni s nádechem citrusu a tropického ovoce. Jedinečné vlastnosti dané inovativní technologií však vyžadují také poctivé zpracování, v němž není místo pro spěch nebo náhražky. Spodně kvašené nealkoholické pivo vyrábí s precizností, poctivostí a úctou benešovský Pivovar Ferdinand. „Používáme klasickou českou technologii a nejkvalitnější suroviny, včetně vlastního humnového sladu. Mladinu vaříme dvourmutovým způsobem, zakládáme si na odděleném spodním kvašení a dokvašování v ležáckém tanku. To všechno jsme zvládli i při použití netradičních vinařských kvasinek, přidaných ve fázi zrání přímo do piva. Díky nim je Slušné číslo celkově vyvážené a chuťově sladěné bez dominantní chuti,“ vysvětluje jednatel Pivovaru Ferdinand Ing. Petr Dařílek.


Distribuce Slušného čísla bude probíhat v provozovnách univerzitního stravování Culina Carolina, kde je může ochutnat i širší veřejnost. „Univerzita Karlova se letos zasazuje o mnoho změn v rámci stravování svých studentů. Nejen, že představuje novou značku Culina Carolina, která reprezentuje změny v rámci přístupu ke stravovaní v menzách a bufetech UK. Culina Carolina FOOD také zařadila Slušné číslo do svých vlastních produktů a obohacuje tak značku jídel, která jsou vyráběna za přispění univerzity či na univerzitní půdě. A jsem velmi hrdý, že dnes představujeme nové nealkoholické pivo Slušné číslo ve zcela nově rekonstruované menze Právnická,“ těší se z úspěchu kvestor Univerzity Karlovy JUDr. Tomáš Horáček. „Předpokládáme, že nové univerzitní nealkoholické pivo budeme za nějaký čas distribuovat také v maloobchodní síti, primárně v půllitrových lahvích, které jsou optimální z hlediska koncové ceny i zachování vlastností nápoje,“ upřesňuje Ing. Dařílek. Až ochutnáte, sami pochopíte, že tradice a inovace nejsou nepřátelé, ale naopak spojenci. Tradiční je totiž to, co bylo vždy, nikoli to, co bylo včera. Slušné číslo je toho nejlepším a dobře pitelným důkazem.


Kontakt pro média:


Za MFF UK

Doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D.

Proděkan pro PRopagaci

Tel.: +420 608 770 918

e-mail:


Za Culina Carolina

Mgr. Lucie Budinová

PR a marketing

Tel.: +420 723 309 712

e-mail:


Za Pivovar Ferdinand, s.r.o.

Ladislav Lojka

obchod a marketing

Tel.: + 420 773 160 856

e-mail:ZA SPRÁVNOST:

Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

mob: 721 285 565

e-mail:


Univerzita Karlova

Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Podle mezinárodních žebříčků patří mezi 1 % nejlepších světových univerzit.

Univerzita má přes 12 000 zaměstnanců, z toho více než 4700 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje téměř 45 500 studentů, kteří studují ve více než 800 akreditovaných studijních programech včetně 150 v cizím jazyce. Univerzitu ročně absolvuje téměř 8000 studentů. Univerzita Karlova se těší velkému zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Absolventi UK vykazují dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším. Od roku 2018 je členem prestižní mezinárodní univerzitní aliance 4EU+.Poslední změna: 15. listopad 2021 16:55 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám