Univerzita Karlova pořádá seminář Ženy ve vědě

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36


23. listopadu 2021 – Ve čtvrtek 25. listopadu se ve Vlasteneckém sále Karolina koná seminář věnovaný situaci a podmínkám žen v současném českém vědeckém a výzkumném prostředí. Seminář byl původně plánován již na jaro 2019 u příležitosti 80. výročí jmenování Milady Paulové řádnou profesorkou pro obor dějin slovanských národů na Filozofické fakultě UK. Milada Paulová se tak stala nejen první profesorkou na půdě Univerzity Karlovy, ale zároveň také vůbec první ženou, která v Československu dosáhla této nejvyšší akademické hodnosti.


„Pro Univerzitu Karlovu je ctí, že se na její půdě etablovala řada ženských osobností, jež se zásadně uplatnily na prestižních českých i světových výzkumných pracovištích. Nicméně společnost si ne vždy uvědomuje, že možnost studia a následné uplatnění žen ve vědě je stále poměrně čerstvá záležitost a že jejich postavení u nás není ještě zdaleka ideální, či srovnatelné se situací v dalších vyspělých státech. Univerzita Karlova si je vědoma, že o tuto problematiku je třeba pečovat a aktivně se zasazovat o její další rozvoj“, uvedla prorektorka pro studium a budoucí rektorka UK Milena Králíčková.


V rámci tří panelů spolu budou diskutovat např. laureátky Ceny Milady Paulové, významné vědecké a pedagogické osobnosti, zástupci institucí, které utvářejí vědecko-výzkumné prostředí v České republice a v neposlední řadě úspěšné mladé vědkyně.


Hovořit se bude nejen o těchto tématech:


• Jaké mají ženy na univerzitě podmínky a postavení?

• Jaké jsou dnes největší překážky pro další zlepšování těchto podmínek?

• Jaké sociální stereotypy panují v pohledu na ženy ve vědě v porovnání s jejich mužskými protějšky?

• Kdo jsou inspirativní ženy, které dosáhly významných vědeckých úspěchů, a přitom žijí plnohodnotný osobní a rodinný život?


Z důvodů pandemie covid-19 byl seminář Ženy ve vědě několikrát přeložen a nakonec se uskuteční 25. listopadu 2021 od 9.30 do 17. hod. také on-line formou.

Streamován bude zde: https://youtu.be/8Dz4_R5rbiYZA SPRÁVNOST:

Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

mob: 721 285 565

e-mail:


Univerzita Karlova

Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Podle mezinárodních žebříčků patří mezi 1 % nejlepších světových univerzit.

Univerzita má přes 12 000 zaměstnanců, z toho více než 4700 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje téměř 45 500 studentů, kteří studují ve více než 800 akreditovaných studijních programech včetně 150 v cizím jazyce. Univerzitu ročně absolvuje téměř 8000 studentů. Univerzita Karlova se těší velkému zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Absolventi UK vykazují dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším. Od roku 2018 je členem prestižní mezinárodní univerzitní aliance 4EU+.Poslední změna: 29. listopad 2021 14:05 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám