Slavnostní inaugurace rektorky UK Mileny Králíčkové

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36


Praha, 3. března 2022 –Ve Velké aule staroslavného Karolina se dnes uskutečnila za účasti významných hostů slavnostní inaugurace nové rektorky Univerzity Karlovy, kterou se stala od 1. února 2022 prof. Milena Králíčková. Ve funkci vystřídala prof. Tomáše Zimu, který vedl UK ve dvou funkčních obdobích: od února 2014 do ledna 2022.


Slavnostní inaugurace rektorky prof. Mileny Králíčkové se zúčastnili čelní představitelé státu a politického i veřejného života, rektoři českých i zahraničních vysokých škol, zástupci pražského diplomatického sboru a akademické obce Univerzity Karlovy. Přítomní uctili v úvodu slavnostního setkání minutou ticha oběti válečného konfliktu na Ukrajině.


Oficiálního představení nové rektorky se ujal předseda Akademického senátu UK prof. František Zahálka . Představitel samosprávného zastupitelského orgánu univerzity vzpomněl průběh říjnové volby rektora a seznámil přítomné s odbornou činností profesorky Mileny Králíčkové. Dále pak připomněl, že nově zvolená rektorka představuje osobnost, která v sobě spojuje kvality špičkové vědkyně a manažerky. Podle prof. Zahálky se spojení odborných a manažerských kvalit stává v poslední době nezbytným předpokladem pro výkon této funkce.


Odstupující rektor UK, profesor Tomáš Zima, podal ve Velké aule závěrečnou zprávu za dvě čtyřletá období, kdy působil v čele univerzitní obce. Ve svém bilančním projevu hovořil o významném rozvoji univerzity ve všech oblastech její činnosti. Mimo jiné uvedl: „S podporou všech mých spolupracovníků a celé akademické obce se podařilo vytvořit Evropskou univerzitní alianci 4EU+ sdružující Heidelberg Universität, Sorbonne Université, Uniwersytet Warszawski, Università degli Studi di Milano a Københavns Universitet, která představuje vytvoření společného kampusu, společného řízení i vytváření společných studijních programů na všech úrovních studia a společných vědeckých týmů. Univerzita Karlova také jako první česká veřejná vysoká škola získala v roce 2018 institucionální akreditaci pro 23 oblastí vzdělávání. Vytvořila si systém vnitřního hodnocení a kvality, který odpovídá potřebám fakult i samotné univerzity. V letech 2018 až 2020 se podařilo schválit 600 studijních programů a přes 200 programů v cizích jazycích. V současné době Univerzita Karlova patří mezi jedno procento nejlepších univerzit světa. Od roku 2014 začal na Univerzitě Karlově vznikat komplexní systém podpory vědecké činnosti, který spočívá v promyšleném způsobu financování všech stupňů vědecké činnosti pro studenty a vědce ve všech stadiích jejich vědecké kariéry. V uplynulých letech byla zahájena řada důležitých staveb, či byly otevřeny nové budovy. K nejvýznamnějším patří např. výstavba Kampusu Lékařské a Farmaceutické fakulty v Hradci Králové (MEPHARED), výstavba kampusu Univerzitního medicínského centra v Plzni (UNIMEC) a příprava historicky největšího projektu Univerzity za posledních sto let Kampusu Albertov. Univerzita také aktivně přispěla ke zvládání covidové situace, do něhož se zapojili její studenti, lékaři i pedagogové.“ Na závěr svého projevu rektor Zima poděkoval všem, kteří mu v jeho práci pomáhali a kteří ho podporovali.


Poté rektorka Milena Králíčková převzala od odstupujícího rektora Tomáše Zimy odznaky úřadu a symboly práv a povinností (pečetidlo, klíč, rektorský prsten a zlatou medaili na řetězu, která je výrazem důstojnosti nejvyššího akademického úřadu Univerzity Karlovy) a složila slib. Poté předala odstupujícímu rektorovi Tomáši Zimovi zlatou pamětní medaili za mimořádné zásluhy o rozvoj UK a šíření jejího dobrého jména doma i ve světě. Na závěr pronesla inaugurační přednášku.


Nová rektorka svým inauguračním projevem dodržela tradici profesních přednášek a představila jako svůj obor histologii a embryologii s přesahem do klinické specializace v oblasti gynekologie a porodnictví. Zároveň se - i s ohledem na současnou mezinárodní situaci - zaměřila i na témata univerzitní a celospolečenská. Rektorka Králíčková i představila vizi Univerzity Karlovy pro nadcházející 4 roky. Do nového rektorského období bude univerzita po uplynulých osmi letech vstupovat silnější v mnoha ohledech. V celospolečenském kontextu je nezbytné připravit se na období, jež bude pravděpodobně mimořádně náročné. Bude nutné posílit oblasti, kterým by měla být věnována větší pozornost – například oblasti elektronizace a digitalizace, zvyšování efektivity vnitřních postupů, snižování administrativní zátěže či vnitřní komunikaci. Vylepšovat a budovat by se měla vzájemná otevřenost a důvěra, a to na všech úrovních a ve všech interních procesech. Být otevřenější znamená být více vystavení srovnávání a prokázat, že univerzita je opravdu mezinárodně konkurence schopná, hodna odkazu našeho zakladatele. Společně s ostatními vysokými školami hraje Univerzita Karlova nezastupitelnou roli nejen ve vzdělávání a výchově mladé generace, ale i v působení na celou veřejnost. A to zvláště nyní, v době kdy v Evropě a to dokonce blízko našich hranic zuří válka. V této souvislosti prof. Králíčková zdůraznila: „I díky společnému prohlášení české konference rektorů k válce na Ukrajině z 24. února, které důrazně odsuzuje postup Ruska a staví se za nezávislou, svobodnou Ukrajinu jistě dokážeme být v zásadních otázkách jednotní, dokážeme si společně pomáhat. Univerzita Karlova je v těchto těžkých chvílích připravena poskytnout pomoc ukrajinským občanům v tíživé životní situaci, zejména pak studujícím a akademikům, a aktivně se zapojit do humanitární a další nezbytné pomoci. Řada kroků tímto směrem byla již učiněna a v těchto aktivitách bude univerzita i nadále pokračovat.“ Na závěr svého projevu nová rektora UK uvedla: „Věřím v podporu všech členů akademické obce, kteří tvoří univerzitní společenství, k dosažení vytyčených cílů. Naše univerzita je komplexní a složitý organizmus. Má dlouhou a slavnou historii a byla bych ráda, aby měla i úspěšnou budoucnost!“


Další informace a CV prof. Mileny Králíčkové, rektorky UK, naleznete prosím zde: https://milenakralickova.cz a https://milenakralickova.cz/ma-zivotna-cesta/


Záznam INAUGURACE zde.


POZNÁMKA:

Pokud máte zájem o fotografie z inaugurace, pište, prosím, na:


ZA SPRÁVNOST:

Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

mob: 721 285 565

e-mail:


Poslední změna: 14. březen 2022 10:10 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám