Příloha č. 1 OR č. 19/2022

Seznam knihoven, ústavů vědeckých informací, středisek vědeckých informací fakult a dalších součástí, které jsou dílčími knihovnami Knihovny UK


 • 1. lékařská fakulta, Ústav vědeckých informací, U Nemocnice 4, 128 00 Praha 2


 • 2. lékařská fakulta, Ústav vědeckých informací, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5


 • 3. lékařská fakulta, Středisko vědeckých informací, Ruská 2411/87, 100 00 Praha 10


 • CERGE-EI knihovna Jana Kmenty, Politických vězňů 7, 111 21 Praha 1


 • Centrum pro otázky životního prostředí, Knihovna, José Martího 407/2, 162 00 Praha 6


 • Centrum pro teoretická studia, Knihovna, Husova 4, 110 00, Praha 1


 • Evangelická teologická fakulta, Knihovna, Černá 9, P. O. BOX 529, 115 55 Praha 1


 • Fakulta humanitních studií, Knihovna, Pátkova 2137/5, 182 00 Praha 8 - Libeň


 • Fakulta sociálních věd, Centrum vědeckých informací, Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1


 • Fakulta tělesné výchovy a sportu, Ústřední tělovýchovná knihovna, José Martího 31, 162 52 Praha 6


 • Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Středisko vědeckých a knihovnických informací, Akademika Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové


 • Filozofická fakulta, Knihovna, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1


 • Husitská teologická fakulta, Knihovna, Pacovská 350/4, P. O. BOX 56, 140 21 Praha 4


 • Katolická teologická fakulta, Knihovna, Thákurova 3, 160 00 Praha 6


 • Lékařská fakulta v Hradci Králové, Lékařská knihovna, Na Hradě 91, 500 03 Hradec Králové


 • Lékařská fakulta v Plzni, Středisko vědeckých informací, Lidická 1, 301 00 Plzeň


 • Matematicko-fyzikální fakulta, Knihovna, Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2


 • Pedagogická fakulta, Knihovna, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1


 • Právnická fakulta, Knihovna, Nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1


 • Přírodovědecká fakulta, Knihovna biologie, Viničná 7, 128 00, Praha 2


 • Přírodovědecká fakulta, Knihovna chemie, Hlavova 2030/8, 128 00, Praha 2


 • Přírodovědecká fakulta, Knihovna geografie, Albertov 6, 128 00, Praha 2


 • Přírodovědecká fakulta, Knihovna geologie, Albertov 6, 128 00, Praha 2


 • Přírodovědecká fakulta, Knihovna Ústavu pro životní prostředí, Benátská 433/2, 128 00 Praha 2


 • Ústav dějin a Archiv Univerzity Karlovy, Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1


 • Ústřední knihovna, Depozitář Lešetice, Lešetice 60, 262 31 Lešetice, pošta Milín


 • Ústřední knihovna, José Martího 2, 162 00 Praha 6 - Veleslavín


.doc ke stažení

.pdf ke stažení


Poslední změna: 23. květen 2022 12:40 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám