Univerzita Karlova je opět mezi top 100 nejlepšími evropskými univerzitami

English see below


Praha, 11. 7. 2024 – Univerzita Karlova je dle čerstvě vydaného prestižního žebříčku evropských vysokých škol QS World University Rankings: Europe 2025 opět mezi stovkou nejlepších takto hodnocených univerzit. V konkurenci téměř sedmi set škol obsadila letos 79. místo, je tak znovu nejlepší mezi českými vysokými školami a současně obhájila i prvenství v regionu.


Žebříček QS World University Rankings: Europe, který úplně poprvé vyšel v loňském roce, srovnává činnost evropských vysokých škol v celkem dvanácti kritériích. Týkají se zejména podmínek a kvality výuky i výzkumu, uplatnění absolventek a absolventů, internacionalizace nebo udržitelnosti. Zveřejněné výsledky zahrnují 685 škol z celkem 42 evropských zemí, a to včetně 17 z České republiky. Mezi nimi si Univerzita Karlova stejně jako v loňském roce vedla i letos jednoznačně nejlépe.„Skvělého výsledku na celkové 79. pozici dosáhla Univerzita Karlova i díky tomu, že v sedmi z dvanácti kritérií patří mezi sto nejlepších škol v Evropě. Například pro uchazečky a uchazeče je podstatné, že mezi tyto oblasti patří mimo jiné zaměstnanost a uplatnění absolventek a absolventů,“ uvedla k vynikajícímu umístění rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková.


Procentuální podíl jednotlivých hodnotících indikátorů na celkovém skóre UK v žebříčku
Procentuální podíl jednotlivých hodnotících indikátorů na celkovém skóre UK v žebříčkuUniverzita Karlova díky letošnímu zlepšení nově předčila například univerzitu ve švýcarském Bernu či německém Hamburku a i v letošním roce za sebou nechala italskou univerzitu v Padově. Výrazně lépe se oproti loňskému roku Univerzita Karlova umístila hned ve dvou kritériích. Konkrétně v oblasti mezinárodní výzkumné spolupráce (35. místo), kde oproti loňskému roku poskočila o celých 17 příček a také v oblasti studujících přijatých v rámci mezinárodní mobility (40. místo).


V tomto žebříčku jsou vysoké školy děleny do skupin východní, západní, severní a jižní Evropy, přičemž Univerzita Karlova je zde zařazena mezi země východní Evropy. V tomto srovnání obhájila UK i letos své prvenství.


V rámci partnerství osmi předních evropských univerzit 4EU+ si Univerzita Karlova vede lépe než univerzita Paris-Panthéon-Assas či Varšavská univerzita.

Z dalších českých vysokých škol je v žebříčku na 143. místě Masarykova univerzita, České vysoké učení technické v Praze na 177. a Univerzita Palackého v Olomouci na 214. místě.


Více o žebříčku QS World University Rankings: Europe ZDE


Tisková zpráva ke stažení ZDECharles University is again among the top 100 best European universities


Prague, 11 July 2024 - Charles University is again among the top 100 universities ranked in the prestigious QS World University Rankings: Europe 2025, according to the newly released ranking of European universities. In the competition of almost seven hundred schools, it was ranked 79th this year, thus once again being the best among Czech universities and at the same time defending its first place in the region.


QS World University Rankings: Europe, which was published for the first time last year, compares the performance of European universities in a total of twelve criteria. These relate in particular to the conditions and quality of teaching and research, the employment of graduates, internationalisation or sustainability. The published results cover 685 schools from a total of 42 European countries, including 17 from the Czech Republic. Among them, Charles University, as last year, was clearly the best performer.


"The excellent result of 79th overall position was also due to the fact that in seven out of twelve criteria, Charles University is among the top 100 schools in Europe. For example, it is significant for applicants that these areas include, among others, employment and employability of graduates," said the Rector of Charles University Milena Králíčková about the excellent ranking.


Thanks to this year's improvement, Charles University has now surpassed, for example, the University of Bern in Switzerland or Hamburg in Germany, and this year also left behind the Italian University of Padua. Compared to last year, Charles University ranked significantly better in two criteria. Specifically, in the area of international research cooperation (35th place), where it jumped by 17 places compared to last year, and in the area of students admitted under international mobility (40th place).


In this ranking, the universities are divided into Eastern, Western, Northern and Southern European groups, with Charles University ranked among the Eastern European countries. In this comparison, the UK has defended its top position again this year.


Within the 4EU+ partnership of eight leading European universities, Charles University performs better than Paris-Panthéon-Assas University or the University of Warsaw.

Among other Czech universities, Masaryk University is 143rd, Czech Technical University in Prague 177th and Palacký University in Olomouc 214th.


More about the QS World University Rankings.Poslední změna: 12. červenec 2024 15:36 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám