HUDEBNÍ AKUSTIKA – MOST MEZI UMĚNÍM A VĚDOU

HUDEBNÍ AKUSTIKA – MOST MEZI UMĚNÍM A VĚDOU


AKADEMICKÁ PRAHA 2004

Společný projekt Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy v Praze


Doc. Jan Obdržálek – Matematicko-fyzikální fakulta UK

HUDEBNÍ AKUSTIKA – MOST MEZI UMĚNÍM A VĚDOU

/9. 6. 2004 v 17.30 hod, místnost č. 206 budovy AV ČR

Národní 3, Praha 1/


přednášející: RNDr. Simona MěřínskáAkustika je součástí fyziky, nejexaktnější přírodní vědy. Hudba je naopak nejabstraktnějším uměním. Hudební akustika tedy tvoří most mezi oběma extrémy. Zvuk sám je tu objektem, který je probírán, znázornění obrazem pomáhá tam, kde sluch ještě není dost vycvičen.


Tato popularizační přednáška z hudební akustiky má formu videozáznamu, kdy je mluvený výklad hudební teorie doprovázen obrazovými a zvukovými ukázkami. Jedná se o výklad základních charakteristik zvuku a dále o demonstrace různých druhů hudebních ladění. Celý program je koncipován jako souvislý pořad s poutavými hudebními ukázkami (např. známé skladby v různých laděních) a dává si za cíl představit akustiku jakožto zajímavou vědní disciplínu i nezkušenému posluchači.


Přednáška „Hudební akustika – most mezi uměním a vědou“ vychází z projektu FRVŠ 2742/2003 „Akustická demonstrace systémů hudebních ladění“. Samotný projekt je především zkouškou technické spolupráce s profesionálními počítačovými grafiky a ideovou zkouškou hudebních možností a výkladu vedeného na co nejpřístupnější úrovni.


Tato přednáška uzavírá první ročník společného projektu Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR „Akademická Praha“. Jeho druhý ročník bude zahájen v září 2004 dalším cyklem přednášek pro širokou veřejnost, které připravují odborníci obou výše uvedených institucí.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:32 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám