BOLZANOVA CENA - XI. ročník

BOLZANOVA CENA - XI. ročník  Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36 http://www.cuni.cz"Bolzanova cena"


XI. ročník


"Bolzanova cena" je soutěží odborných a vědeckých prací vypracovaných studenty UK v rámci bakalářského, magisterského a doktorského studia v oborech právních, ekonomických, matematických a společensko-vědních, akreditovaných na UK. Je otevřena všem studentům uvedených studijních oborů.


Slavnostní udělení XI. ročníku této prestižní ceny se uskuteční ve čtvrtek dne 17. 2. 2005 ve 14:00 hodin v recepčních místnostech Karolina UK (Ovocný trh 3, Praha 1), uděleno bude celkem 9 cen (z toho 6 za magisterské  a 3 za doktorské práce).


Soutěžní práce musí být uchazeči zpracovány v průběhu studia a na jeho základě. Musí se jednat o objevné původní práce s tvůrčím obsahem. Při jejich posuzování se hodnotí následující kritéria - originalita myšlenky, novost přínosu pro rozvoj poznání, kvalita provedení práce po stránce obsahové i po stránce formální a metodická vyspělost. Soutěž navazuje na bohatou tradici univerzitních soutěží v oblasti studentské vědecké a odborné činnosti a dosud bylo za I.-XI. ročník uděleno 112  cen. Udělení cen se osvědčuje diplomem a s cenou je spojena peněžitá odměna.


Soutěž slouží podpoře vědecké výchovy a odborné přípravy studentů univerzity a současně posiluje dobré jméno Univerzity Karlovy v Praze. Soutěžní práce posuzuje hodnotící a výběrová komise složená ze zástupců zúčastněných fakult UK za spolupráce mimouniverzitních expertů. Práce jsou posuzovány dle kritérií daných Statutem ceny.


Kontakt:


Václav Hájek, tiskový mluvčí UK v Praze

Telefon: 224 491 248

e-mail:Poslední změna: 21. leden 2018 23:32 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám