Den otevřených dveří KAROLINUM


Tisková zpráva


UNIVERZITA KARLOVA SLAVÍ 660 LET


Mediálním partnerem oslav 660.výročí založení UK je Český rozhlas.


Den otevřených dveří KAROLINUM

sobota 5. dubna 2008 od 10.00 - 16.00 hodin


 neděle 6. dubna 2008 od 10,00 – 16.00 hodinDne 7. dubna 1348 byla v Praze založena Karlem IV. Univerzita Karlova jako první vysoká škola střední Evropy. U příležitosti jejího 660. výročí si vás dovolujeme pozvat do historického sídla univerzity - do Karolina na Dny otevřených dveří, které se uskuteční v sobotu  dne 5. dubna  a v neděli 6. dubna vždy od 10.00 do 16.00 hodin.


Den otevřených dveří nemá na UK dlouhou tradici, akademická půda se veřejnosti otevřela v takové míře teprve po listopadu 1989, v dubnu 1995, těsně před zahájením rekonstrukce, a dále pak v letech 1997, 2000 a naposledy v dubnu 2003.


Vstup pro návštěvníky bude ze Železné ulice číslo 9, východ pak na Ovocném trhu číslo 3. Široká veřejnost  si bude moci prohlédnout rekonstruované prostory historického komplexu Karolina, naší unikátní národní památky,  řazené právem hned za komplex Pražského hradu.


Touto akcí chce UK vyhovět velkému zájmu návštěvníků, při posledním Dni v dubnu roku 2003 si Karolinum  přišlo prohlédnout přes 5 tisíc lidí.


Sídlo naší nejstarší univerzity se opět představí v celé své kráse, včetně reprezentačních a zasedacích místností – jako je např. tzv. Mázhaus, Císařský sál, Vlastenecký sál a samozřejmě Velká aula, kde se v průběhu akademického roku odehrává celá řada výzamných akademických ceremoniálů (promoce, imatrikulace, udílení čestných doktorátů aj.). Jedním z lákadel prohlídky je také sklepení z románsko-gotické doby, kde mohou návštěvníci mj. obdivovat např. unikátní románskou studnu z předuniverzitního období – jednu z nejstarších v Praze. Ve sklepních prostorách je také instalována expozice připomínající základní mezníky z dějin UK. Přibližuje prostředí pražského obecného učení, výuku a stavební vývoj nejstarší z dochovaných budov univerzity – Karolina. Krásu unikátní architektury z téměř všech stavebních slohů umocňuje také rozsáhlá obrazová galerie - kromě obrazů barokních se zachovala i portrétní

galerie rektorů Univerzity Karlovy. 


Trasa celým komplexem bude po celý den volně průchozí a pracovníci Ústavu dějin  a Archivu UK budou připraveni odpovídat návštěvníkům na veškeré dotazy.


Občané s TZP mají přednostní vstup – část trasy je bezbariérová.
Historie a současnost UK

Pražskou univerzitu založil český a římský král Karel IV. listinou ze 7. dubna 1348 jako první z vysokých učení (studií generale) na sever od Alp a na východ od Paříže. Univerzita Karlova tak náleží k nejstarším evropským univerzitám. Řídila se vzorem univerzit v Bologni a v Paříži a v krátkém čase dosáhla mezinárodního věhlasu. Měla čtyři fakulty: teologickou, svobodných umění (dnešní filozofickou), právnickou a medicínskou. Členy její akademické obce byli nejen domácí, ale i mnozí cizí učitelé a studenti, zejména ze  středoevropských oblastí, pro něž se stala Praha dostupnou a vyhledávanou školou.


V současnosti Univerzita Karlova nabízí na svých 17 fakultách v Praze, Plzni a Hradci Králové nejširší výběr studijních programů a oborů – je zde akreditováno více než 600 studijních oborů a studuje na ní  přes 48000 studentů. Díky prostupnosti studia mohou studenti kombinovat studijní předměty nejen v rámci své fakulty, ale i s předměty z jiných fakult, příp. i jiných vysokých škol. Studijní prostředí na UK má mezinárodní povahu. Je zde přes 1400 posluchačů studujících celé studijní programy v angličtině a navíc každý rok přibývá tisícovka studentů přijíždějících minimálně na jeden semestr z celé Evropy a dalších zemí. Každý student UK může vyjet studovat alespoň  na 1-2 semestry na zahraniční univerzity, přičemž partnery UK jsou hlavně nejprestižnější vysoké školy 45 zemí od Argentiny po Nový Zéland.


Akademický titul z UK je celosvětově respektovaný a je spolehlivou cestou k atraktivnímu zaměstnání i v mezinárodním kontextu. Absolventi UK jsou jedni z nejúspěšnějších na trhu práce. přes 90% z nich má už v době promoce zajištěné zaměstnání nebo další studium.


V případě jakýchkoli informací nás kontaktujte na níže uvedených číslech.


Se srdečným poděkováním za spolupráci


Mgr. Václav Hájek      

Mgr. Klára Hamanová

Tiskový mluvčí UK    

Odbor vnějších vztahů RUK

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5

116 36 Praha 1

tel: +420 224 491 248

e-mail:
Poslední změna: 21. leden 2018 23:32 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám