HISTORICKY PRVNÍ UDĚLENÍ CENY ZA PREZENTACI UNIVERZITY KARLOVY


Tisková zpráva


HISTORICKY PRVNÍ UDĚLENÍ CENY ZA PREZENTACI UNIVERZITY KARLOVY


Mediálním partnerem oslav 660.výročí založení UK je Český rozhlas


Dne 24. dubna 2008 předal v pražském Karolinu rektor Univerzity Karlovy prof. Václav Hampl vedoucím představitelům Českého egyptologického ústavu FF UK Cenu za prezentaci Univerzity Karlovy v Praze.


Předání se za egyptology zúčastnili: ředitel Českého egyptologického ústavu? Prof. PhDr. Ladislav Bareš, CSc. a ředitel koncese pro výzkum lokality Abúsír? Prof. Dr. Miroslav Verner, DrSc., přítomen byl i děkan FFUK PhDr. Michal Stehlík, PhD.


Tato nově zřízená cena, jejíž Statut projednal Akademický senát UK ještě v závěru roku 2007, byla letos udělena poprvé – v rámci oslav 660. výročí Alma mater. Cena se uděluje za pozitivní počin, který má významný dopad na vytváření obrazu vnímání Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „univerzita“) v široké veřejnosti. Cena může být udělena jednotlivci, případně skupině, bez ohledu na příslušnost k akademické obci univerzity.


Návrhy na udělení ceny mohou podávat rektorovi děkani fakult, ředitelé dalších součástí, členové vědecké rady univerzity a členové správní rady univerzity a akademického senátu univerzity.


Statut Ceny za prezentaci Univerzity Karlovy v Praze naleznete zde


Stručná historie Českého egyptologického ústavu FF UK zde
Rektor Hampl  připomenul úspěchy, kterých egyptologové dosáhli: mj.  objev unikátní dvojité pyramidy (Lepsius č. 25) v Abúsíru, objevení neporušené pohřební komory kněze Nekona v Iufaově šachtové hrobce v Abúsíru, objev hrobky nejvyššího soudce Intiho v Abúsíru a  objev vesnic a statků a podzemních zavodňovacích kanálů z pozdní římské doby v oáze el-Hajez.


Rektor dále uvedl: “Komise vybírala z velkého množství kandidátů na ocenění,  její rozhodování tedy jistě nebylo jednoduché, ale je zřejmé, že vybrala dobře. Vždyť úspěch a sláva českých egyptologů z Univerzity Karlovy dávno přesáhly hranice ČR a široká veřejnost se i díky všem doprovodným akcím, kterým věnují egyptologové velkou pozornost, má šanci dozvědět zajímavou cestou  o všech tajemstvích, které nám jejich práce a bádaní pomáhají odkrývat. Patří jim za to dík.”Pro další informace prosím kontaktujte:

Mgr. Václav Hájek      

Mgr. Klára Hamanová

Tiskový mluvčí UK    

Odbor vnějších vztahů RUK

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5

116 36 Praha 1

tel: +420 224 491 248

e-mail:

  
Poslední změna: 21. leden 2018 23:32 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám