Prohlášení Univerzity Karlovy

Prohlášení Univerzity KarlovyUniverzita Karlova v Praze
Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36
http://www.cuni.cz
Dne 28. května 2008 se uskutečnilo jednání rektora Univerzity Karlovy s děkany lékařských a farmaceutické fakulty na téma aktuální situace přípravy vzniku univerzitních nemocnic.Účastnící jednání konstatovali, že navzdory některým dílčím pozitivním posunům dosaženým při jednáních s Ministerstvem zdravotnictví přetrvávají klíčové problémy s modelem akciových společností s minoritním zastoupením univerzit, na které již bylo v předchozích stanoviscích opakovaně upozorňováno.


Zásadním a nepřekonatelným problémem je záměr Ministerstva zdravotnictví převést stávající fakultní nemocnice na akciové společnosti před případným schválením zákona o univerzitních nemocnicích a úpravou navazujících předpisů. Tento zcela nepřijatelný krok by znamenal zásadní ohrožení až znemožnění výuky studentů lékařských a farmaceutické fakulty.Účastnící jednání důrazně žádají, aby vláda České republiky před případným schválením zákona o univerzitních nemocnicích žádné úkony měnící statut fakultních nemocnic nečinila.


V Praze dne 28. května 2008

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.  

rektor UK  
Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSDoc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.děkan 1. lékařské fakulty UKděkan 2. lékařské fakulty UKděkan 3. lékařské fakulty UK


Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc.Doc. MUDr. Jaroslav Koutenský, CSc.Doc. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.   děkan Lékařské fakulty UK v Hradci Králové


(v.z. Prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc., proděkan)děkan Lékařské fakulty UK v Plzniděkan Farmaceutické fakulty UK                  

      
 
Za správnost:
Mgr. Václav Hájek
Tiskový mluvčí UK
Odbor vnějších vztahů
Univerzita Karlova v Praze
tel:                                +420 224 491 248       
e-mail:                      Poslední změna: 21. leden 2018 23:32 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám