Prohlášení Univerzity Karlovy

Prohlášení Univerzity Karlovy


Univerzita Karlova v Praze


Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36


                                                          http://www.cuni.cz
Dne 3. června 2008 se uskutečnilo jednání pověřených zástupců Univerzity Karlovy, Masarykovy univerzity a Univerzity Palackého, zástupců MŠMT s představiteli Ministerstva zdravotnictví ve věci připravovaného zákona o univerzitních nemocnicích.

Předmětem jednání byl návrh paragrafovaného znění zákona, který MZ poskytlo ostatním stranám dne 29. května 2008  s tím, že při posuzování a debatě nad některými ustanoveními došlo k dílčím shodám, u dalších byl naopak konstatován přetrvávající rozpor.

V závěru jednání představitelé MZ oznámili, že dnešní jednání bylo poslední před oficielním předložením paragrafovaného znění návrhu zákona do připomínkového řízení; toto znění nicméně ostatním stranám zašlou předem, mělo by se tak stát přibližně do deseti dnů. Zástupci MŠMT uvedli, že jednání chápou jako čistě konzultační a vyhrazují si právo všechny připomínky, kterým nebylo vyhověno, v připomínkovém řízení znovu uplatnit, a to včetně připomínek zásadních. Zástupci univerzit se k tomuto konstatování připojili s tím, že přetrvává nesouhlas univerzit s formou akciových společností, s dalšími  zásadními otázkami a zejména kategorický nesouhlas s tím, že by mělo dojít k převodu fakultních nemocnic na akciové společnosti před schválením zákona a aniž by tento zákon transformační mechanismus obsahoval.

Zástupci univerzit dále konstatovali, že nebyly projednány všechny konkrétní připomínky a  upozornili, že  proběhlé jednání není v žádném případě možné charakterizovat tak, že došlo ke shodě. V Praze dne 3.  června 2008
Za správnost:


Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel:                                +420 224 491 248       

e-mail:                        pr@cuni.cz
Poslední změna: 21. leden 2018 23:32 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám