Univerzita Karlova se stala členem mezinárodní organizace ALTE

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

http://www.cuni.cz


22. září 2010Univerzita Karlova se stala členem mezinárodní organizace pro testování jazykových znalostí ALTE (The Association of Language Testers in Europe).  Členství jí bylo uděleno na základě Certifikované zkoušky pro cizince (CEE), kterou vyvinul Ústav jazykové a odborné přípravy UK. Čeština je tak 27. jazykem zastoupeným v ALTE, prestižní organizaci zabývající se akreditací a certifikací výuky cizích jazyků. 

Zkouška CCE je určena všem zájemcům, pro které je čeština cizím jazykem a kteří si chtějí či potřebují ověřit stupeň své komunikační kompetence v češtině. V současné době je tato zkouška nabízena na úrovních A1, A2, B1 a B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Akreditace zkoušky pro dospělé na úrovni C1 a zkoušky pro mládež na úrovních A1 a A2 Ústav jazykové a odborné přípravy UK (ÚJOP UK) připravuje.

Jako nový člen ALTE spolupořádá Univerzita Karlova v Praze 39. setkání a konferenční den ALTE, které budou probíhat 10.–12. listopadu 2010 v Karolinu (Ovocný trh 3, Praha 1). Tématem konference je „Princip spravedlivosti a zajištění kvality v testování jazyků“, což odráží jeden z hlavních cílů ALTE – dodržování minimálních standardů ve všech fázích procesu jazykového testování.  Konferenční den je přístupný veřejnosti a mohou se ho zúčastnit všichni zájemci o testování cizích jazyků.

Koncept ALTE se zrodil v roce 1989, první zasedání osmi zakládajících členů proběhlo v roce 1990. Dnes má mezinárodní organizace ALTE celkem 34 členů, kteří reprezentují 27 evropských jazyků. Univerzita Karlova se tak zařadila po bok předních světových univerzit jako je Cambridge University či jazykových ústavů jako například Goethe Institut nebo Institut Cervantes.


Kontakt:

Mgr. Kateřina Vlasáková

e-mail:

Tel.: +420 325 612 279

Mob.: +420 724 579 724

http://ujop.cuni.cz, http://ujop.cuni.cz/cceZa správnost:

Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail:  

Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou a vývojovou nebo další tvůrčí činnost nebo pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho více než 4 000 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje téměř 53 000 studentů (což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR), kteří studují ve více než 400 akreditovaných studijních programech se 750 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských téměř 8 000 studentů. Více než 7 000 studentů jsou cizinci. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Zásadní důraz klade univerzita na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 186 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.

Poslední změna: 21. leden 2018 23:32 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám