Univerzita Karlova přivítá první ročníky Orientačním týdnem

Univerzita Karlova přivítá první ročníky Orientačním týdnem

30. září 2010


Pro studenty prvních ročníků připravila Univerzita Karlova na první říjnový týden již tradiční cyklus přednášek s názvem Orientační týden. Cílem přednášek je novým vysokoškolským studentům co nejvíce usnadnit jejich vstup na akademickou půdu.

Tematicky laděné semináře budou po celý týden seznamovat studenty s různými aktivitami na Univerzitě Karlově, ať už studijního či zájmového charakteru, a měly by jim usnadnit orientaci ve vysokoškolském prostředí.

První ročníky například získají základní obecné informace potřebné k úspěšnému zvládnutí studia a seznámí se s možnostmi studia v zahraničí. Informačně-poradenské centrum, které tento cyklus pořádá, nezapomnělo ani na instrukce pro plné využívání bohatých knihovnických a informačních zdrojů univerzity, připraveny jsou také přednášky o možnostech využití volného času a studentské zájmové činnosti.

Studenti prvních ročníků se dozvědí i podrobné informace o všech akcích pořádaných na univerzitní půdě. Na programu je také seminář pro studenty se speciálními potřebami.

"Studentům prvních ročníků se snažíme jejich první kroky na naší Alma Mater co nejvíce zpříjemnit," říká Václav Hampl, rektor Univerzity Karlovy a dodává, "protože si myslíme, že praktické informace jsou první branou k akademickému vědění, připravujeme pro ně právě Orientační týden."

Přednášky se budou konat od 4. do 8. října 2010 v prostorách Informačně-poradenského centra UK (Celetná 13, Praha 1). Každý den jsou na programu dvě přednášky, vždy od 10 a 11 hodin.

Harmonogram přednášek v Informačně-poradenském centru:

pondělí 4. 10. 2010 – Studium na UK v 10 hod, Služby pro studenty se speciálními potřebami v 11 hod,

úterý 5. 10. 2010     – Knihovnické a informační zdroje v 10 hod, Zájmová činnost studentů v 11 hod,

středa 6. 10. 2010    – Studium na UK v 10 hod, Možnosti studia v zahraničí v 11 hod,

čtvrtek 7. 10. 2010   – Kalendář akcí na UK v 10 hod, Knihovnické a informační zdroje v 11 hod,

pátek 8. 10. 2010    – Zájmová činnost studentů v 10 hod, Možnosti studia v zahraničí v 11 hod,


Za správnost:


Mgr. Václav Hájek

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail:   Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou a vývojovou nebo další tvůrčí činnost nebo pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho více než 4 000 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje téměř 53 000 studentů (což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR), kteří studují ve více než 400 akreditovaných studijních programech se 750 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských téměř 8 000 studentů. Více než 7 000 studentů jsou cizinci. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 15 000 účastníků. Zásadní důraz klade univerzita na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a téměř 190 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.Poslední změna: 21. leden 2018 23:32 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám