Karel Malý, emeritní rektor UK, slaví 80 let

Karel Malý, emeritní rektor UK, slaví 80 let


Tisková zpráva

26. října 2010


Prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c., významný vysokoškolský učitel, profesor, vědec a emeritní rektor Univerzity Karlovy, oslavuje dnes významné životní jubileum.

Karel Malý je pevně spjat s prvními porevolučními univerzitními léty – jako prorektor a rektor UK a zakladatel Rady vysokých škol se v 90. letech významně podílel na procesu přeměny českého vysokého školství. Je spoluautorem dvou vysokoškolských zákonů, které pevně zakotvily postavení a autonomii českých vysokých škol a jejich samosprávu v české legislativě.

„Učil jste tuto univerzitu, aby byla navzdory své mladé svobodě dospělá, aby dokázala svobodně žít, a nikoli pouze přežívat. Ale vedl jste ji i k odpovědnosti za tuto svobodu, k pocitu, že nebyla darovaná, ale vydobytá, že ji nelze prohospodařit, ale že je třeba ji smysluplně využít, kreativně rozvíjet, s pokorou kultivovat a nekompromisně chránit,“ ocenil přinos pana prof. Malého současný rektor Univerzity Karlovy prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

Prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c., (* 26. 10. 1930) je emeritním rektorem Univerzity Karlovy, profesorem Katedry právních dějin Univerzity Karlovy a vedoucím Centra právněhistorických studií historického ústavu AV ČR a PF UK. Je rovněž zakladatelem Ústavu právních dějin UK, který až donedávna vedl. V letech 1990–1994 byl prorektorem UK, v letech 1994–2000 rektorem Univerzity Karlovy. Věnuje se právní historii, studiu dějin právních a státních institucí, a to především zkoumání právních dějin českých a československých. Je autorem řady publikací zabývajících se historií práva. Prof. Malý byl oceněn řadou prestižních univerzitních vyznamenání.Za správnost:

Mgr. Václav Hájek

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel:  +420 224 491 248

e-mail:   Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou a vývojovou nebo další tvůrčí činnost nebo pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho více než 4 000 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje téměř 53 000 studentů (což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR), kteří studují ve více než 400 akreditovaných studijních programech se 750 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských téměř 8 000 studentů. Více než 7 000 studentů jsou cizinci. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Zásadní důraz klade univerzita na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 186 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.

Poslední změna: 21. leden 2018 23:32 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám