Studenti hledali na konferenci urbanistickou vizi Univerzity Karlovy


Univerzita Karlova v Praze


Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz

                                                   


TISKOVÁ ZPRÁVA


Praha, 3. února 2011 - Univerzita Karlova hledá chytrou a uskutečnitelnou urbanistickou vizi pro rok 2030, která ukáže správný směr či alespoň principy rozvoje univerzity a hlavního města. Konference URBANISTICKÁ VIZE UK 2030, která se konala dnes v Modré posluchárně UK, byla příležitostí pro studenty architektury z ateliérů špičkových českých vysokých škol prezentovat své vlastní nápady, jak by měla vypadat naše největší univerzita za dvacet let.


Nejstarší a nejprestižnější univerzita v České republice - Univerzita Karlova - chce být ještě lepší. Chce být špičkovou vědeckou, výzkumnou i vzdělávací institucí ve střední Evropě, a to v co nejširší oblasti svých více než 625 studijních oborů. Aby takové úrovně dosáhla, chce své akademické obci poskytnout co možná nejpříhodnější podmínky – kvalitní výukové prostory, knihovny, studijní místa, vědecké laboratoře, klinická pracoviště, ale i stravovací, ubytovací, kulturní a sportovní kapacity. To vše ideálně rozmístěné tak, aby se studenti a jejich vyučující co nejčastěji setkávali, poznávali a mezioborově spolupracovali a to jak v tradičních historických lokacích, tak zároveň ve více funkčním a nakonec i hospodárnějším celku.


„Prioritou univerzity je neopouštět historické lokality, nestavět megakampusy na zelené louce, ale orientovat se na rekonstrukce a dostavby stávajících areálů a výstavbu

tzv. minikampusů. Ty mohou navázat na již existující univerzitní zařízení v lokalitách, kde lze využít provozní propojení se stávajícími budovami“, říká rektor Univerzity Karlovy

prof. Václav Hampl a dodává „Univerzita Karlova se rozvíjí jako celek, a proto hledá cesty, jak řešit rozvojové bariéry skupin fakult postupně“.


Projekty prezentované na konferenci vypracovali posluchači architektury pod vedením supervizorů z fakult stavebních a architektury řady českých vysokých škol v rámci semestrálních prací. Představené projekty se sice hned nestanou součástí budoucího investičního plánu Univerzity Karlovy v Praze, ale jsou invencí mladé generace architektů a intelektuálním přínosem ke strategické vizi rozvoje Univerzity Karlovy, která i v budoucnu jistě zůstane nedílnou součástí hlavního města Prahy. Dostupné studentské práce budou pro veřejnost vystaveny po ukončení prací na projektech v letním semestru v prostorách Univerzity Karlovy.

Další informace zde:             


PROGRAM prezentační konference URBANISTICKÁ VIZE UK 2030

stručný přehled


Prezentace FSv ČVUT, ateliér doc. Ing. arch. Ivana Vorla, CSc.

Zuzana Řepíková: Urbanistický návrh universitního areálu v Praze - Motole

Tomáš Tikal: Universitní kampus University Karlovy v Praze - Dubči

Vendula Běťáková: Urbanistický návrh universitního areálu v Praze - Jinonicích

Barbora Rašková: Urbanistický návrh universitního areálu v Praze - Jinonicích

Jitka Rábová: Urbanistický návrh universitního areálu v Praze – Jinonicích


Prezentace FSv TUO, ateliér Ing. arch. Petra Hurníka

Marie Třísková, Monika Žebráková, Pavla Magrlová a Sandra Jüttnerová: Staroměstské náměstí, svahy Letné, Karlovo náměstí a Karlov


Prezentace FA ČVUT, ateliér Ing. arch. Ivana Plicky, CSc.

Lenka Lipková, Kateřina Lehká, Sofie Othmanová: Strahov

Kateřina Páterová, Iveta Pešková: Strahov

André Veiga Rosa, Vitor Sá: Strahov (prezentace bude proslovena v angličtině)


Prezentace FSv TUO, ateliér Prof. Ing. arch. Mojmíra Kyselky, CSc.

Petr Pospíšek a Ondřej Klimek: Urbanistické řešení lokality Pelc-Tyrolka

Jakub Šebesta, Martin Zemánek, Petr Opěla a Aleš Rotter: Kampus Dívčí hrady - Jinonice


Prezentace TUL, ateliér Prof. Ing. arch. akad. arch. Jiřího Suchomela

Jan Luksík: Masarykovo nádraží - brána do Prahy i do světa


Prezentace FA ČVUT, ateliér doc. Ing. arch. Jana Jehlíka

Zdeňka Havlová: 7 citadel

Jan Hrouda: 4 kampusy pro 21. století

Martin Lukačka: UK - aktívna súčasť Prahy

Martin Tomášek: Dialog historie s prespektivou


Prezentace FSv ČVUT, ateliér Ing. arch. Milana Kvíze

Pavel Macar a Pavel Pecháček: Kampus Univerzity Karlovy, Praha 5 - Jinonice - urbanistický návrh
Za správnost:

Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK


Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248


e-mail:
Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť

pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou a vývojovou nebo další tvůrčí činnost nebo pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho více než 4 000 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje téměř 53 000 studentů (což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR), kteří studují ve více než 400 akreditovaných studijních programech se 750 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských téměř 8 000 studentů. Více než 7 000 studentů jsou cizinci. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Zásadní důraz klade univerzita na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 186 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám