Virtuální Informační týden UK

Virtuální informační týden Univerzity KarlovyUniverzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

 www.cuni.czTisková zpráva

7. února 2011


V týdnu od 7. do 11. února 2011 se koná virtuální Informační týden UK,který navazuje na další prezentační akce, které UK organizuje. Na stránce lze získat aktuální informace o studijní nabídce a podmínkách přijímacího řízení na UK pro akademický rok 2011/2012.

Univerzita chce touto cestou usnadnit rozhodování a výběr těm, kteří se rozhodují podat přihlášku na vysokou školu. V nabídce webu lze nalézt širokou paletu studijních programů a oborů, informace o přípravných kurzech a přijímacích zkouškách. Součástí přehledu jsou i odkazy na modelové otázky, testy a doporučenou literaturu. V rubrice často kladené dotazy je možné nalézt odpovědi, které zájemcům pomohou zorientovat se při rozhodování, kam směřovat svou profesní budoucnost. Novinkou letošního ročníku jsou informace v angličtině, které vychází vstříc zajemcům o studium v tomto cizím jazyce. Písemné dotazy související s přijímacím řízením mohou uchazečky a uchazeči zasílat na  adresu:


S poděkováním za váš zájem o virtuální Informační týden UK

Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK


Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel:                    +420 224 491 248

e-mail:                        pr@cuni.cz
Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou a vývojovou nebo další tvůrčí činnost nebo pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho více než 4 000 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje téměř 53 000 studentů (což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR), kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech se 625 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských téměř 8 000 studentů. Více než 7 000 studentů jsou cizinci. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Zásadní důraz klade univerzita na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 186 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám