Univerzita Karlova vyslala do zahraničí desetitisícího studenta

Univerzita Karlova vyslala do zahraničí desetitisícího studentaUniverzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


TISKOVÁ ZPRÁVA


Praha, 16. února 2011


Programu Erasmus využije k vycestování za zkušenostmi do zahraničí ročně několik tisíc studentů z českých vysokých škol. Univerzita Karlova má však jedno prvenství – v letošním akademickém roce vyslala do zahraničí studentku s pořadovým číslem 10 000. Jedná se o studentku Právnické fakulty UK, která je v současné době na ročním studijním pobytu ve Francii.

Do programu Erasmus je UK zapojena od počátku jeho existence v ČR, tedy od akademického roku 1998/1999. „Na akademický rok 2010/2011 bylo podepsáno 1393 bilaterálních dohod s partnerskými vzdělávacími institucemi“, říká rektor Univerzity Karlovy prof. Václav Hampl a dodává „Každý 3. student, který přijede z EU do ČR, zamíří na Univerzitu Karlovu.“. Podle dlouhodobého průměru tvoří podíl studentů UK vyslaných do zahraničí díky programu Erasmus 22 % všech studentů českých VŠ; UK pak přijme dokonce 30,5 % z celkového počtu zahraničních studentů, kteří prostřednictvím Erasmu přijedou do ČR. UK je velmi žádanou univerzitou pro studenty z Evropské unie.

Program Erasmus je spolufinancován ze zdrojů EU a MŠMT ČR a byl vytvořen se záměrem podpořit vzájemné vztahy a spolupráci vysokých škol v rámci evropského prostoru, zkvalitnit jazykovou výuku, informovat o vzdělávacích systémech v různých zemích a dát vzdělání evropský rozměr. V roce 2006/2007 byla ukončena druhá etapa programu Erasmus. Od roku 2007/2008 je program Erasmus součástí Programu celoživotního učení - Lifelong Learning Programme (LLP).
Další informace zde.          


Za správnost:

Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

tel: +420 224 491 248

e-mail:


Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má

17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou a vývojovou nebo další tvůrčí činnost nebo pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho více než 4 000 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje téměř 53 000 studentů (což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR), kteří studují ve více než 400 akreditovaných studijních programech se 750 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských téměř 8 000 studentů. Více než 7 000 studentů jsou cizinci. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Zásadní důraz klade univerzita na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 186 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.

Poslední změna: 21. leden 2018 23:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám