Archeologie na Univerzitě Karlově slaví 100 let

Archeologie na Univerzitě Karlově slaví 100 let
Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

  www.cuni.cz


Tisková zpráva

9. března 2011Praha, 10. března 2011 - Ústav pro klasickou archeologii Filozofické fakulty Univerzity Karlovy si v tomto roce připomíná své počátky a umožňuje odborné i laické veřejnosti nahlédnout do bohaté minulosti i současnosti klasického bádání a výuky.


Archeologie není podle ředitele Ústavu pro klasickou archeologii doc. PhDr. Jiřího Musila, Ph.D. jen rozptýlení a kratochvíle pro pár badatelů. Kromě toho, že archeologické bádání značně zdržuje a prodražuje stavby, jak s úsměvem dodává, mají výsledky její činnosti nesmírný význam a ovlivňují moderní dobu víc, než si běžně člověk uvědomuje. Pro designéry, návrháře šperků nebo stolního vybavení, sochaře, skláře, architekty a další umělecké profese je inspirace uměním, které odkrývá, systematicky třídí a zhodnocuje archeologie, osvědčenou a nevysychající studnou nápadů a poznání, pozadu nezůstávají ani historické a sociologické vědy.


Rozhovor s ředitelem pro klasickou archeologii doc. PhDr. Jiřím Musilem, Ph.D. pro univerzitní časopis i-Forum naleznete zde.


Filozofická fakulta UK si připomene 100 let založení Ústavu klasické archeologie již tento pátek 11. 3. setkáním odborníků s názvem „Mezi tradicí a budoucností – úloha klasické archeologie ve středoevropském prostoru“. Table ronde poskytne otevřenou platformu pro diskuzi především o směřování klasické archeologie ve středoevropském prostoru a jejím postavení mezi historickými, uměnovědnými a dalšími disciplínami.


Program konference Mezi tradicí a budoucností a výstavních projektů naleznete zde.


Do bohaté minulosti i současnosti klasického bádání a výuky Ústavu pro klasickou archeologii umožní nahlédnout také dva výstavní projekty. Prvním z nich je výstava „100 let Ústavu pro klasickou archeologii,“ která bude v prostorách vestibulu Filozofické fakulty UK zahájena 22. března a která návštěvníky seznámí vedle historie a osobností ústavu především se současnými projekty ústavu – výzkumy v Bulharsku, Egyptě, Uzbekistánu a v dalších zemích spojených s historií, současností a budoucností Ústavu pro klasickou archeologii. K vidění zde budou také odlitky antických plastik. Druhým výstavním projektem je výstava fotografií Zdeňka Zvonka „Toulky osmi antickými městy západní Anatolie.“ Fotografická výstava je věnována hornaté anatolské krajině a antickým památkám, které i dnes tvoří její tvář. Výstava bude instalována od března do dubna 2011 ve vstupní hale budovy Filozofické fakulty UK v Celetné 20, Praha 1.


Za správnost:


Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze


tel:    +420 224 491 248


e-mail: 


Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou a vývojovou nebo další tvůrčí činnost nebo pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho více než 4 000 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje téměř 53 000 studentů (což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR), kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech se 625 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských téměř 8 000 studentů. Více než 7 000 studentů jsou cizinci. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Zásadní důraz klade univerzita na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 186 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám