Univerzitu Karlovu dnes navštívila Jeho Jasnost Hans-Adam II., vládnoucí kníže z Liechtensteinu

Univerzitu Karlovu dnes navštívila Jeho Jasnost Hans-Adam II., vládnoucí kníže z Liechtensteinu

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.czPraha, 5. dubna 2011

Jeho Jasnost Hans-Adam II., vládnoucí kníže z Liechtensteinu a jeho doprovod princezna Maria-Pia Kothbauer, lichtenštejnská velvyslankyně v Rakousku si prohlédli historické prostory Karolina a knížete přijal rektor Univerzity Karlovy prof. RNDr. Václav Hampl.

J.J. kníže Hans Adam II. z Liechtensteinu na půdě univerzity prezentoval svou knihu „Stát ve třetím tisíciletí“a diskutoval se studenty z FSV UK a FF UK. Publikace „Stát ve třetím tisíciletí“ poskytuje neobvyklý pohled na správu a řízení současných států a navrhuje řešení, jak by měly být státy reformovány, aby obstály v novém tisíciletí. Autor se v knize opírá o svou zkušenost z vládnutí a z řízení rodinného majetku.

Hans-Adam II. vládnoucí kníže z Liechtensteinu (*Curych 14. 2. 1945) pochází z rodu, který má 700leté kořeny na Moravě (Lednice, Valtice ad.). Vystudoval management, absolvoval bankovní praxi v Londýně a poté reformoval správu rodinného majetku a státu. S manželkou Marií rozenou hraběnkou Kinskou (*Praha 1940) má čtyři děti. Jeho majetek je odhadován na 6 mld. USD.


Za správnost


Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail:


Univerzita Karlova

Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou a vývojovou nebo další tvůrčí činnost nebo pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho více než 4 000 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje téměř 53 000 studentů (což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR), kteří studují ve více než 400 akreditovaných studijních programech se 750 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských téměř 8 000 studentů. Více než 7 000 studentů jsou cizinci. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Zásadní důraz klade univerzita na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 186 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.

Poslední změna: 21. leden 2018 23:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám