Rektor Václav Hampl členem předsednictva Evropské asociace univerzit

Rektor Václav Hampl členem předsednictva Evropské asociace univerzit


Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz

Tisková zpráva


Praha, 15. dubna 2011 – Novým členem předsednictva Evropské asociace univerzit (EUA) byl dne 14. dubna 2011 zvolen rektor Univerzity Karlovy Václav Hampl – jako jediný zástupce z nových členských zemí EU. Doplňovací volby na čtyřleté funkční období proběhly na výročním desátém zasedání EUA v dánském Aarhusu. Klíčovým tématem konference je rozvoj a podpora talentu jako základu budoucí konkurenceschopnosti Evropy.


V předsednictvu EUA zasedne rektor UK spolu s bývalým prezidentem EUA profesorem Jean-Marc Rappem, Davidem Drewry (VB), Jean-Pierrem Finance (Francie), Maria Helena Nazaré (Portugalsko) a Giuseppem Silvestrim (Itálie) a třemi nově zvolenými zástupci.


Během konference rovněž padne rozhodnutí, zda se novým předsedou asociace stane profesorka Maria Helena Nazaré z Portugalska a nebo profesor Lauritz Holm-Nielsen z Dánska. Nový představitel EUA povede organizaci do roku 2015.


Do voleb předsednictva Evropská asociace univerzit bylo nominováno celkem sedm kandidátů:

• Wieslaw Banys, rektor University of Silesia in Katowice, Polsko

• Esther Giménez-Salinas, rektorka Ramon Llull University, Barcelona, Španělsko

• Václav Hampl, rektor Univerzity Karlovy, ČR

• Lauritz Holm-Nielsen, rektor Aarhus University, Dánsko

• Kristin Ingolfsdottir, rektorka University of Iceland, Island

• Dirk van den Berg, prezident Delft University of Technology, Nizozemí

• Margret Wintermantel, prezidentka Německé konference rektorů, SRN


Evropskou asociaci univerzit založila v roce 2001 Asociace evropských univerzit (CRE) a Konfederace Konferencí rektorů zemí Evropské unie. EUA je hlavním, jediným a zásadním vlivným hlasem univerzit v Evropě. V současné době je členem EAU téměř 850 institucí. V roce 2009 hostila Univerzita Karlova zasedání 5. konventu Evropské asociace univerzit.
Za správnost:

Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail:


Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou a vývojovou nebo další tvůrčí činnost nebo pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho více než 4 000 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje téměř 53 000 studentů (což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR), kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech se 625 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských téměř 8 000 studentů. Více než 7 000 studentů jsou cizinci. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Zásadní důraz klade univerzita na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 186 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.

Poslední změna: 21. leden 2018 23:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám